Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Najvyťaženejšia colná pobočka na Slovensku

BRATISLAVA – 01.07.2020: Prvé miesto medzi colnými pobočkami v rámci odvodov do štátneho rozpočtu drží v ostatných rokoch Pobočka Colného úradu (PCÚ) Bratislava Prístav. V roku 2019 odviedla do rozpočtu SR 600 miliónov eur, v tomto roku je to zatiaľ približne 200 miliónov eur. Koronakríza zapríčinila pokles dovozov, vývozov a výber colného dlhu.

PCÚ Bratislava Prístav patrí medzi najvyťaženejšie colné pobočky na Slovensku a takisto drží prvenstvo v rámci odvodov do štátneho rozpočtu. Vybavuje dovoz a vývoz všetkých druhov tovarov železničnou, kamiónovou i lodnou dopravou. Sídli v priestoroch spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a. s., na vodnej ceste medzinárodného významu. Poloha pobočky je priamo napojená na cestnú, železničnú a vodnú sieť. Jej 25 príslušníkov pracuje v dvojzmennej prevádzke šesť dní v týždni.

V roku 2019 odviedla do rozpočtu SR 600 miliónov eur, v tomto roku je to zatiaľ približne 200 miliónov eur. Vzhľadom na spomalenie ekonomiky počas koronakrízy poklesol aj počet dovozov, vývozov a výber colného dlhu. Kým ešte v januári evidovali na pobočke 2 000 dovozov s vymeraným colným dlhom asi 54 miliónov eur, v máji zaznamenali len 1 392 dovozov v objeme asi 17 miliónov eur. Situácia sa však stabilizovala a už v uplynulých dňoch zaznamenali colníci zvyšujúci sa pohyb tovarov na preclenie.

Prvenstvu vo výbere cla a daní vďačí PCÚ Bratislava Prístav najmä veľkým spoločnostiam, ako sú napríklad Slovnaft a. s., CCS – Cargo Customs Service, s.r.o., Rail Cargo operator – CSKD, s.r.o. či Gerlach European Customs Services. Zaraďujú sa medzi najväčších pravidelných platcov cla, DPH a spotrebných daní. Táto pobočka je špecifická aj tým, že je cez ňu možné dovážať ťažké nadrozmerné zásielky, nakoľko Slovenská plavba a prístavy má vo svojich priestoroch špeciálny trimodálny prekladiskový úsek vybavený žeriavom na prekládku a nakládku takéhoto druhu tovaru a zároveň je jediný svojho druhu na toku Dunaja.

Pobočka v bratislavskom prístave riešila v minulom roku aj viacero záchytov tovarov porušujúcich práva duševného vlastníctva. Išlo napríklad o 8 636 párov športovej obuvi, 38 850 kusov parfumov rôznych svetových značiek (VERSACE, Hugo Boss, Christian Dior, Chloe, Armani) či pomôcky na cvičenie v počte 90 ks ochrannej známky TRX. Falšovaný tovar našli príslušníci finančnej správy z tejto pobočky v kontajneroch smerujúcich z Číny cez grécky prístav Pireus do SR.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 111 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(01. 07. 2020)

Archív noviniek