Preskočiť na hlavný obsah

Najvýznamnejšie odhalenia podvodov

ŽILINA – 30. 09. 2014: Čierna výroba liehu, pašovanie tabakových výrobkov, dovoz zakázaných chránených živočíchov, či falošné pokladničné doklady v účtovníctve. Na čerpacích staniciach namiesto motorovej nafty rôzne zmesi minerálnych olejov. To je len niekoľko významných prípadov, ktoré sa podarilo odhaliť za posledných desať rokov žilinským colníkom. Zabránili tým nielen finančným únikom, ale aj poškodeniu zdravia a majetku ľudí.

Zrušenie colných hraničných priechodov od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie v Žilinskom kraji presunulo prácu colníkov smerom do vnútrozemia. Prevzali pod seba správu spotrebných daní a s ňou aj plné ruky práce. Lukratívny tovar, akým je alkohol alebo cigarety, ale aj nafta a benzín, láka stále viac podvodníkov hlavne kvôli vysokej spotrebnej dani.

Výrobou liehu v čiernych páleniciach ušetria zaujímavé množstvá finančných prostriedkov, pričom nad kvalitou sa už nezamýšľajú. Príkladom výroby závadných liehovín bola metanolová kauza v Čechách z roku 2012 s ujmami na životoch. Bol to dôvod na zvýšenie kontrol zo strany colníkov, ktorí v tom čase v záujme zabrániť prísunu tohto liehu na Slovensko vykonali až 1 570 kontrol zameraných na liehoviny z rizikovej krajiny.

Pred poškodením motorových vozidiel colníci zakročili na viacerých čerpacích staniciach. Spotrebitelia ani netušili, že do nádrží svojich áut tankovali rôzne zmesi minerálnych olejov namiesto motorovej nafty. Podvodníci radi okrádajú štát špekuláciami na daniach aj inak. Začiatkom leta bol colníkmi odhalený podvod podnikateľa zo Žiliny s falošnými pokladničnými dokladmi v jeho účtovníctve. Spôsobil tým obrovský únik nielen na spotrebnej dani, ale aj DHP a dani z príjmov.

Do rúk adresátov sa nedostal vypreparovaný exemplár krokodíla olivového a ani koža a lebka z medveďa baribala zo zahraničia. Príjemcovia nemali potrebné doklady na dovoz, a preto bol tovar zadržaný. Colníci tým zabránili obchodovaniu s chránenými živočíchmi.

Tieto a veľa ďalších udalostí za posledných 10 rokov od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie si pripomenuli colníci zo žilinského colného úradu minulý týždeň na oslave Dňa colníkov v Trstenej. Pri príležitosti sviatku ich patróna sv. Matúša pripravili aj zaujímavý program pre deti zo Základnej školy v Martine. Svojimi výsledkami chcú colníci dokázať verejnosti, že kontrolnou činnosťou a odhaľovaním podvodov chránia nielen finančné záujmy štátu, ale aj ich zdravie a bezpečnosť.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB]

(30. 09. 2014)

Archív noviniek