Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Nižšie náklady, vyššia kvalita

BRATISLAVA – 16.08.2017: Prísne bezpečnostné opatrenia dnes sprevádzali prevoz jedného z kľúčových systémov finančnej správy. Išlo o presun hardware-u, na ktorom sa ukladajú dáta z Centrálneho elektronického priečinka (CEP). Cieľom presunu systému je zníženie nákladov na prevádzku.

Finančná správa skvalitňuje svoje služby. Jeden zo svojich kľúčových systémov previezla z Bratislavy do Banskej Bystrice. Prevoz informačného systému CEP sa uskutočnil za sprísnených bezpečnostných opatrení. Rozobraté a pobalené technické časti odviezlo nákladné auto z bratislavského Datacentra MF SR do dátového centra finančnej správy v Banskej Bystrici. Konvoj sprevádzal počas celého prevozu colníci z Jednotky služobných zásahov z Kriminálneho úradu finančnej správy. 

Finančná správa sa pre prevoz rozhodla z dôvodu zníženia nákladov na prevádzku. Vo vlastnom dátovom centre vie finančná správa okrem toho zabezpečiť aj zvýšenie diskovej kapacity a výkonu databázy, zvýšenie kapacity pripojenia na internet ako aj operatívnejší manažment. Všetky tieto opatrenia prispejú k lepšej kvalite služieb pre klientov finančnej správy. 

Informačný systém CEP funguje počas relokácie v normálnom režime na záložnom systéme. Bezpečnosť údajov užívateľov je zaručená, dáta zostanú neporušené.

Na CEP sa kladú čoraz vyššie technické nároky vzhľadom na rozširovanie možností elektronickej komunikácie. Od spustenia IS CEP v júli 2015 sme do začiatku augusta 2017 prijali 1 793 820 zásielok a odoslali 6 295 536 zásielok. CEP je plne integrovaný informačný systém, ktorý umožňuje všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(16. 08. 2017)

Archív noviniek