Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Naši psovodi najlepší

BRATISLAVA/VEĽKÝ MEDER – 3. 10. 2016: 27 psov a ich psovodov si zmeralo tento týždeň svoj čuch a šikovnosť na medzinárodnej súťaži vo vyhľadávaní tabaku a drog. Z 5 zúčastnených krajín si suverénne najlepšie viedlo Slovensko.

Psovodi colných správ Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska a psovodi z Policajného zboru SR, Vojenskej polície  a Zboru väzenskej a justičnej stráže sa tento týždeň stretli vo Veľkom Mederi. Súťaž vo vyhľadávaní tabaku a drog sa konala pod záštitou ministra financií SR Petra Kažimíra.

Súťaž služobných psov a psovodov ozbrojených zborov bola rozdelená do piatich kategórií. Úlohou služobných psov bolo v stanovenom časovom limite vyhľadať miesto ukrytia tabaku alebo omamnej látky v:

 •  bedničkách,
 • osobných motorových vozidlách,
 • autobusoch,
 • miestnostiach.

Miesta ukrytia hľadanej látky sú vyberané tak, aby čo najviac kopírovali reálne podmienky z praxe. Samostatnou disciplínou bola poslušnosť.

V každej disciplíne mohol psovod dosiahnuť maximálny počet bodov 100, maximálny počet bodov za celú súťaž 500. Najviac sa darilo slovenským colníkom, ktorí prišli len o niekoľko bodov.

Na XIII. ročníku Majstrovstiev finančnej správy vo vyhľadávaní omamných a psychotropných látok sa stal víťazom Miroslav Trauer so služobným psom Argom z Colného úradu Žilina (481 bodov).

Víťazom V. ročníka Majstrovstiev finančnej správy vo vyhľadávaní tabakových výrobkov sa stal psovod z Colného úradu Bratislava Ondrej Keračík so psom Tomim (477 bodov).

Najlepšiu poslušnosť mal zo všetkých 27 psov 3-ročný Hugo z Trenčína. Jeho psovodovi Miroslavovi Gabrielovi sa podarilo nazbierať 96 bodov zo 100.

Celkoví víťazi:

XIII. ročník Majstrovstiev finančnej správy vo vyhľadávaní omamných a psychotropných látok

(z celkového počtu 500 bodov)

 1. npor. Mgr. Miroslav Trauer +pes Argo (Colný úrad Žilina) 481 bodov
 2. nprap. Zoltán Szabó + sučka Mira (Colný úrad Trnava) 471 bodov
 3. rtm. Dušan Krupa + pes Arno (Vojenská polícia) 453 bodov

V. ročník Majstrovstiev finančnej správy vo vyhľadávaní tabaku a tabakových výrobkov

(z celkového počtu 500 bodov)

 1. prap. Ondrej Keračík + pes Tomi (Colný úrad Bratislava) 477 bodov
 2. nstržm. Karol Podstavský + pes Charlie (Colný úrad Michalovce) 471 bodov
 3. pprap. Zdeněk Stránský + sučka Ira (Colná správa Českej republiky) 468 bodov

Najlepšia poslušnosť (z celkového počtu 100 bodov)

 1. nprap. Miroslav Gabriel + pes Hugo (Colný úrad Trenčín) 96 bodov
 2. npor. Mgr. Miroslav Trauer + pes Argo (Colný úrad Žilina) 95 bodov
 3. nstržm. Ladislav Abrahám + pes Hutch (Colný úrad Nitra) 93 bodov

Colnícki, policajní a vojenskí kynológovia mali opäť možnosť zúročiť svoje odborné schopnosti a vzájomne si ich podľa vopred dohodnutých parametrov zmerať. Rutinu spojenú s každodennou prácou psovoda na krátky čas vystriedal súťažný stres. Výcvik psa „pachovkára“ je proces náročný nielen pre psovoda, ale aj pre samotného psa. Cieľom kynologickej súťaže bolo zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť psovodov a služobných psov pre praktický výkon služby, upevniť medzirezortnú a medzinárodnú spoluprácu na úseku služobnej kynológie a prezentácia služobnej kynológie ako jednej z účinných metód v rámci boja proti organizovanému zločinu.

Pre zachovanie spravodlivého objektívneho hodnotenia boli prizvaní skúsení medzinárodní porotcovia 

Vojtech Hübsch, kpt. Ing. Ján Varga, npor. Jaroslav Prouza, ppor. Josef Dušánek, npor. Miroslav Scherhaufer a hlavným rozhodcom bol kpt. Milan Kadlecaj, v. v.   

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 133 kB; nové okno]

(03. 10. 2016)

Archív noviniek