Preskočiť na hlavný obsah

Odporúčania z dôvodu zmeny podpisovej politiky NBÚ od 2.10.2021

Zmena softvérových komponentov pre elektronickú komunikáciu – nová podpisová politika – účinnosť od 2.10.2021

Informácia pre používateľov elektronických služieb Finančnej správy SR - o zmenách v podmienkach elektronickej komunikácie v súvislosti so zmenou softvérových komponentov pre elektronický podpis.

Oznamujeme používateľom elektronických služieb FS, že že dňa 2.10.2021 končí platnosť podpisovej politiky vydanej Národným bezpečnostným úradom SR (NBÚ SR) v roku 2016. Na základe tejto skutočnosti, po uvedenom dátume nebude možné používať túto podpisovú politiku pre vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) pri podpisovaní elektronických správ v podmienkach elektronickej komunikácie s finančnou správou SR .

S platnosťou od 30.3.2021 bola NBÚ SR vydaná nová podpisová politika (s dobou platnosti do 31.12. 2025) a vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné vykonať v záujme bezproblémového prechodu na nové podmienky elektronickej komunikácie aktualizáciu softvérového vybavenia – inštaláciu novej podpisovej politiky, ktorý využívate na podpisovanie elektronických správ kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

Predmetom aktualizácie softvérového vybavenia je korektné nakonfigurovanie novej podpisovej politiky v rámci príslušného softvérového vybavenia (napr. aplikácie D.Signer/XAdES) na všetkých PC používateľov, na ktorých sa vykonáva vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu pri podpisovaní elektronických správ a dokumentov v podmienkach elektronickej komunikácie s finančnou správou SR.

Predpokladom správnej funkčnosti príslušného softvérového vybavenia je nainštalovanie aktuálnej verzie z balíka klientských aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis, t.j D.Suite/eIDAS, verzia 1.0.29, ktorý obsahuje v rámci konfigurácie aj novú podpisovú politiku.

Aktuálna verzia je publikovaná na https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie (D.Suite/eIDAS, verzia 1.0.29).

Informácie pre používateľov systémov v colnej oblasti

Ďalšou podmienkou pre správnu aktiváciu novej PP je aj s tým súvisiaca konfiguračná úprava na strane dodaných klientských aplikácií, ktoré sú poskytované zo strany FS SR pre vybrané elektronické služby v rámci elektronickej komunikácie v oblasti colnej (EKR_Klient / CEP_EKR_Klient / EKRInterface).

Pre používateľov, ktorí nepoužívajú klientské aplikácie (EKR_Klient / CEP_EKR_Klient / EKRInterface), ale sa prihlasujú a podpisujú dokumenty priamo na portáli IS CEP (Centrálny elektronický priečinok) alebo na portáli eCommerce (podávanie colných vyhlásení pre zásielky s nízkou hodnotou) je potrebné na svojom PC len nainštalovanie aktuálnej verzie z balíka klientských aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis, t.j D.Suite/eIDAS , ktorý obsahuje v rámci konfigurácie aj novú podpisovú politiku.

Inštaláciu príslušného softvérového vybavenia ako aj konfiguračnú úpravu odporúčame zrealizovať aj v predstihu, t.j. pred termínom 2.10.2021.

Pokyny k inštalácii príslušného softvérového vybavenia novej podpisovej politiky pre používateľov elektronických služieb finančnej správy SR – v oblasti colnej:

Tieto pokyny pre aktualizáciu softvérového vybavenia sa dotýkajú používateľov nasledovných elektronických služieb FS:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „Poštová preprava“, „eCommerce“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit („Tranzit“, „NCTS“)
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru („GDS-DS“)
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite („GDS-T“)
  • podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní („EMCS“)

Bližšie pokyny k inštalácii potrebných softvérových komponentov a postupov pri konfiguračnej úprave aplikácií si môžete stiahnuť kliknutím na Používateľskú príručku

Postup pri inštalácii odporúčame konzultovať s dodávateľom/správcom Vášho softvérového vybavenia.

V prípade otázok súvisiacich s inštaláciou softvérových komponentov nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho call centra 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

(29. 09. 2021)

Archív tlačových správ