Preskočiť na hlavný obsah

Finančná správa slávi Národný deň colníkov

BRATISLAVA – 21.09.2023: V dnešný deň slávi finančná správa Národný deň colníkov. Symbolicky tento deň pripadá na sviatok sv. Matúša,  ktorý bol úradníkom vyberajúcim mýto, jedným z dvanástich apoštolov a v súčasnosti je patrónom colníkov. Pri tejto príležitosti prezident finančnej správy Jiří Žežulka, ako každý rok, udelil ocenenia príslušníkom finančnej správy, ktorí sa v uplynulom období významne podieľali na plnení jej úloh a dlhoročne verne slúžia štátu. Vďaka ich úsiliu finančná správa totiž ročne zachráni desiatky miliónov eur do štátneho rozpočtu. 

Národný deň colníkov si finančná správa každoročne pripomína 21. septembra. Inak tomu nie ani tento rok. Súčasťou tohto sviatku je i udeľovanie vyznamenaní príslušníkom finančnej správy „Za vzornú službu“ a „Za vernosť “. Prezident finančnej správy SR Jiří Žežulka pri tejto príležitosti udelil celkovo 50 medailí.

„Úlohy, ktoré plní finančná správa by jednotlivec nezvládol a sú výsledkom spoločného úsilia. Uvedomujem si, že práca vo finančnej správe je dynamická a výber daní a cla nemôže byť rutinnou záležitosťou. O to obdivuhodnejšie je, že mnohí vo finančnej správe túto prácu vykonávajú desiatky rokov a stali sa vernými zamestnancami,“ zhodnotil prezident finančnej správy počas „slávnostnej akadémie“.

Všetkým príslušníkom FS zároveň pri tejto príležitosti poďakoval za odhodlanie a vykonanú prácu, ktorú vo finančnej správe odvádzajú a ktorá je tiež mimoriadne dôležitá pre štát a spoločnosť.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 295 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(21. 09. 2023)

Archív noviniek