Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Nedoplatok z poistného si nárokujte v daňovom priznaní

BRATISLAVA – 19. 09. 2013: Občanom, ktorým vznikol nedoplatok na poistnom, sa oplatí podať dodatočné daňové priznanie. Nedoplatok, ktorý im vznikol je potrebné uhradiť. Tým je to z hľadiska daní výdavok, ktorý patrí do daňového priznania. Nakoľko tento rok už občania daňové priznanie podávali, tento nový výdavok si môžu uplatniť podaním dodatočného daňového priznania za rok 2012.

Daňovým subjektom, ktorým zdravotná poisťovňa vykonala v roku 2013 ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a vznikol im nedoplatok, odporúča finančná správa podať dodatočné daňové priznanie. Nedoplatok mohol vzniknúť tak, že občania mali v roku 2012 niektorý z tzv. „ostatných príjmov“.

Ostatné príjmy podľa zákona o dani z príjmov sú príjmy z príležitostných činností, napríklad:

  • príjmy z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
  • príjmy z predaja nehnuteľnosti,
  • príjmy z výhry,
  • príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
  • príjmy z ťažby dreva a pod.

Občan si môže po podaní dodatočného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2012 žiadať o vrátenie vzniknutého preplatku. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku je súčasťou tlačiva daňového priznania.

Ak z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vznikol občanom preplatok, tento preplatok je zdaniteľným príjmom daňovníka, z ktorého zdravotná poisťovňa vyberá daň zrážkou. Túto daň odvádza zdravotná poisťovňa miestne príslušnému daňovému úradu. Vykonaním zrážky dane je u daňovníka splnená daňová povinnosť.

(19. 09. 2013)

Archív tlačových správ