Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
9

Informácia pre verejnosť

BRATISLAVA – 27. 03. 2014: Finančná správa si dovoľuje upozorniť obchodnú verejnosť na plánovanú nedostupnosť systémov NCTS, ECS a ICS na území Maďarskej republiky a to v dňoch od 11.04.2014 14:00 do 14.04.2014 08:00.

Vo vyššie uvedenom časovom rozpätí bude na území Maďarskej republiky uplatňovaný havarijný postup a to pre všetky tranzitné operácie, vývozné colné vyhlásenia a predbežné colné vyhlásenia. Táto nedostupnosť môže mať za následok oneskorené ukončenie tranzitných a vývozných operácií, resp. dlhšie viazanie záručnej sumy v colnom režime tranzit. Z tohto dôvodu odporúčame, aby si v tomto období obchodníci pri ukončovaní tranzitných a vývozných operácií na území Maďarskej republiky vyžiadali potvrdenie alternatívnych dokladov, ktoré je v prípade potreby možné využiť na ukončenie colných režimov.

(27. 03. 2014)

Archív noviniek