Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Nedostupnosť prihlasovania sa do VRP

Aktuálne evidujeme nedostupnosť prihlasovania sa do aplikácie Virtuálna registračná pokladnica (VRP).

Pri evidencii tržieb postupujte náhradným spôsobom ako ukladá zákon - vydávaním paragónov. Na odstránení nedostupnosti pracujeme. Funkčnost online registračných pokladníc (ORP) nie je nijako dotknutá.

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie.

(07. 10. 2019)

Archív tlačových správ