Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Nelegálne cigarety v Komárne

NITRA – 04.11.2016: Nitrianski colníci pri výkone daňového dozoru odhalili v územnom obvode colného úradu nelegálnu držbu cigariet. Občania, ktorí nevedeli preukázať pôvod a nadobudnutie týchto cigariet, hrozí pokuta až do výšky 33 193,91 eur. Nelegálne cigarety colníci zničia.

V rámci vykonávania daňového dozoru v Komárne nitrianski colníci zistili, že tri fyzické osoby majú v držbe celkom 80 kusov spotrebiteľských balení cigariet (spolu 1 600 kusov cigariet s obrazovým označením  Marlboro, Golden Gate a LAURA). Na výzvu colníkov tieto osoby nevedeli preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia týchto cigariet, čím vzniklo podozrenie, že za tento tovar nebola odvedená spotrebná daň. Zároveň bolo zistené, že cigarety nie sú označené kontrolnou známkou. Z uvedeného dôvodu nitrianski colníci tovar zabezpečili a uskladnili vo svojom sklade. Únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bol predbežne vyčíslený vo výške 161,57 €.

V takýchto prípadoch sa priestupku dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak nevie preukázať v súlade so zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými. Za tento druh priestupku je podľa zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov možné uložiť pokutu až do výšky 33 193,91 eur, minimálne však 66,38 eur. Takýto nelegálny tovar prepadne v prospech štátu a bude zničený pod dohľadom colníkov.

Pri cigaretách s neznámym pôvodom je navyše vysoko pravdepodobné, že boli vyrobené bez splnenia požiadaviek na obmedzenie dechtu alebo iných škodlivých zložiek - takže spotrebiteľ naozaj nemá potuchy, čo vlastne fajčí. Nelegálne tabakové výrobky tiež obsahujú väčšie množstvo kadmia, ktoré je spájané s ochorením obličiek a arzénu, čo zvyšuje riziko vzniku rakoviny pľúc, pečene a ďalších typov rakoviny. Fake cigarettes and rolling tobacco contain nearly six times as much lead as genuine products, causing massive damage to the organs and nervous system, especially in children.The products, most of which are manufactured China and Russia, also contain higher levels of Cadmium which is linked with Kidney disease and arsenic which increases the risk of lung, liver and other cancers.

Aj to je dôvod, prečo budú nitrianski colníci vo svojich kontrolách naďalej pokračovať a naďalej aktívne vyhľadávať tok nelegálnych tabakových výrobkov. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

(04. 11. 2016)

Archív noviniek