Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Až každá tretia cigareta na východnom Slovensku je nelegálna. V Kráľovskom Chlmci dokonca takmer každá druhá.

Vyšné Nemecké, 30. júla 2019 – Obchodom s nelegálnymi cigaretami je najviac zasiahnuté východné Slovensko. Súvisí to najmä s blízkosťou Ukrajiny, kde sa veľké množstvo nelegálnych cigariet aj vyrába, ale aj so Schengenskou hranicou a vonkajšou hranicou Európskej únie, po prekročení ktorej je už pohyb pašovaného tovaru pomerne jednoduchý až do krajín určených na predaj (Anglicko, Nemecko a pod.). Podiel nelegálnych cigariet na Slovensku je približne 6 %. V oblasti východného Slovenska presahuje aj jednu tretinu. Podľa aktuálnych údajov zo začiatku tohto roka najvyšší počet nelegálnych cigariet bol zaznamenaný v mestách Kráľovský Chlmec (43,2 %), Snina (37 %) či Sobrance (21 %). Reakciou na tento vývoj je projekt Nekur fejky, ktorého cieľom je informovať širokú verejnosť o všetkom, čo s nelegálnymi cigaretami súvisí.

Neúprosné štatistiky hovoria o stúpajúcom počte nelegálnych cigariet na slovenskom trhu s tabakovými výrobkami. Kým v roku 2014 to bolo len 1 %, v tomto roku sa ich podiel vyšplhal na takmer 6 %. „Rozhodli sme sa aktívne upozorniť na tento problém, keďže slovenská spoločnosť má značnú mieru tolerancie voči nelegálnemu obchodu. Konzumenti si neuvedomujú, že práve z takto získaných zdrojov zločinecké skupiny financujú svoje nelegálne aktivity. Všetky informácie sme zhromaždili na webovej stránke www.nekurfejky.sk,“ vysvetľuje Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky a dodáva: „Jazyk na stránke sme prispôsobili mladšej generácií, aby všetky informácie boli podané jasne a zrozumiteľne. Názov Nekur fejky sme zvolili zámerne na upútanie pozornosti a aj preto, že problém nelegálnych cigariet sa týka najviac východného Slovenska, kde je podľa našich analýz nelegálnou každá tretia škatuľka.“

V boji proti nelegálnym cigaretám neustále koná aj finančná správa. Od začiatku roku 2019 identifikovali len na východnej hranici s Ukrajinou už viac ako 826 prípadov, pri ktorých zaistili viac ako 2,17 mil. kusov nelegálnych cigariet. „Aj dnes platí, že na vonkajšej hranici sa najčastejšie stretávame s nelegálnym dovozom cigariet. Diapazón kreativity pašerákov nepozná hranice,” vysvetlil Viktor Mihalčík, riaditeľ Colného úradu Michalovce, dnes už jediného hraničného colného úradu na Slovensku. „Príslušníci finančnej správy sa stretávajú s naozaj vynaliezavými úkrytmi, a to nielen v rôznych konštrukčných dutinách vozidiel, ale aj špeciálne vybudovaných úkrytoch ako dvojitých strechách, či podlahách vozidiel, upravenom motore, ale napríklad aj v chlebe, torte, bonboniérach, krabiciach od džúsov, drevených doskách, tvárniciach, ráme bicykla, v protéze, alebo jeden z posledných prípadov v sudoch od piva. Colnými kontrolami na hraniciach prispievame k ochrane trhu nielen na Slovensku, ale v celej EÚ. A v neposlednom rade aj tomu, aby sme na domácom trhu mali bezpečný a zdraviu neškodný tovar,” doplnil Viktor Mihalčík.

Práve na východe našej republiky sa najviac do popredia dostávajú spoločenské dopady obchodu a výroby nelegálnych cigariet. Ak sa najmä spoločnosť na východe Slovenska ostro nevyhraní proti nelegálnym cigaretám, zločinci budú stále v ich okolí. Nelegálna výroba a predaj nelegálnych cigariet škodí nielen spoločnosti, ekonomike nášho štátu, ale aj zdraviu obyvateľov. Aj preto finančná správa podporuje aktivity Slovenského združenia pre značkové výrobky a podporila aj iniciatívu Nekur fejky.

Webová stránka www.nekurfejky.sk obsahuje informácie aj o tom, ako sa dajú rozoznať ilegálne cigarety, aké môžu mať zdravotné, ekonomické aj spoločenské dopady, ale aj možnosť pre občanov ako nahlásiť podnety na zelenú linku Kriminálneho úradu finančnej správy. „Veríme, že naša spoločná snaha povedie k zníženiu tolerancie voči tomuto negatívnemu fenoménu a následne počtu nelegálnych cigariet na Slovensku,“ dodáva na záver Ľubomír Tuchscher.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 491 kB; nové okno]

(30. 07. 2019)

Archív noviniek