Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Koniec organizovanej skupiny, ktorá nelegálne obchodovala s minerálnym olejom

BRATISLAVA/ŠAĽA, 07.05.2020: Príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zasahovali v meste Šaľa a v obci Močenok. Akcia sa týkala nezákonného obchodovania a distribúcie minerálnych olejov. Príslušníkom finančnej správy z KÚFS sa podarilo rozložiť organizovanú skupinu, ktorá protiprávne nakupovala a ďalej distribuovala minerálny olej. 

Príslušníci finančnej správy z KÚFS vykonali v uplynulých dňoch domovú prehliadku a prehliadku iných priestorov a pozemkov v Nitrianskom kraji. Pri prehliadke zaistili nadzemnú nádrž s obsahom minerálneho oleja cca 25 000 l aj so zariadením na tankovanie, náves na prepravu sypkých materiálov špeciálne upravený na cisternu na prepravu minerálnych olejov, viaceré motorové vozidlá, ktoré slúžili ako cisterny, alebo mali ložnú plochu prispôsobenú na umiestnenie kontajnerov, či rôznych nádrží.   

Pri akcii zaistili aj 63 000 litrov minerálneho oleja, rôzne technické vybavenie (tablety, externé pevné disky, notebooky, PC, mobilné telefóny, kamerové systémy a pod.), listinné dôkazy dôležité pre účely trestného konania a tiež 54 000 eur v hotovosti. Predbežnú škodu na spotrebnej dani z minerálnych olejov vyčíslili na minimálne 150 000 eur. 

Zo zaistených dokumentov vyplýva, že organizovaná skupina konala veľmi sofistikovaným spôsobom. Prepravy týchto minerálnych olejov boli sprevádzané motorovými osobnými vozidlami, ktoré robili doprovod nákladným motorovým vozidlám s minerálnym olejom a dohliadali na ich „nerušený“ priebeh cesty. Napriek týmto opatreniam sa príslušníkom finančnej správy z KÚFS podarilo odhaliť a prichytiť pri páchaní protiprávnej činnosti nielen vykonávateľov, ale aj organizátorov. 

Akcia totiž nadväzovala na novembrový zásah (2019) Kriminálneho úradu finančnej správy v bytových a skladových priestoroch v Trnavskom kraji. Vtedy v rámci akcie zaistili viaceré mýtne jednotky, dva návesy, tri ťahače nákladných áut, 16 000 litrov minerálneho oleja a viaceré usvedčujúce prepravné doklady. Vyšetrovateľ vtedy obvinil štyri osoby z podozrenia zo skrátenia dane a poistného podľa Trestného zákona. K týmto štyrom osobám sa včera pridala ďalšia, voči ktorej bolo vznesené obvinenie tiež zo zločinu skrátenia dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona. Pri preukázaní viny hrozí osobám trest odňatia slobody na 4 -10 rokov. 

Vzhľadom na ďalšie prebiehajúce procesné úkony a vyšetrovanie nie je možné poskytnúť k prípadu podrobnejšie informácie.

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

 

(07. 05. 2020)

Archív noviniek