Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Nelegálny alkohol i parfumy skončili na skládke

BRATISLAVA – 20.11.2017: Falzifikáty parfumov svetových značiek ako aj fľašky s nelegálnym alkoholom zlikvidovali bratislavskí colníci. Viac ako 11 tisíc kusov falšovaného tovaru v hodnote vyše 30 tisíc eur skončilo na skládke v Zohore.

Colný úrad Bratislava v uplynulých dňoch likvidoval zadržaný tovar. Na skládke v Zohore skončilo 9 100 ks falzifikátov parfumov svetových značiek, 1 049 ks spotrebiteľských balení liehu, 849 ks mazacieho prípravku a 44 fliaš piva.  Celková hodnota zlikvidovaného tovaru bola 30 734 eur. 

Vlastníci uvedeného tovaru nevedeli preukázať jeho pôvod a tak podľa zákona prepadol v prospech štátu. V prípadoch, kedy sa preukázalo, že išlo o tovar porušujúci práva duševného vlastníctva, majitelia a zástupcovia vlastníkov ochranných známok vyslovili súhlas s jeho zničením. 

Druh tovaru

Množstvo

Hodnota

Parfumy

9 100 ks

15 236,00 €

Lieh

1 049 ks SBL

11 909,44 €

Pivo

44 ks

19,80 €

Mazací prípravok   SD-40

879 ks

3 569,16 €

11 072 ks

30 734,40 €

    

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 139 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(20. 11. 2017)

Archív noviniek