Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Oznámenie o neplánovanom výpadku systémov CIS

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dnes dňa 5.12.2014 v čase od 14:35 hod. došlo k neplánovanému výpadku komponentov na technickej infraštruktúre, následkom čoho došlo k nedostupnosti produkčných systémov Finančnej správy, Sekcie colnej - ISST-DS (Deklaračný systém) a NTA (Národný Tranzitný systém),EKR (systém pre Elektronické komunikačné rozhranie) a EMCS (Excise Movement Control System- Elektronický kontrolný systém pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani).

Na základe uvedenej skutočnosti momentálne nie je možné spracovanie colných vyhlásení a elektronických podaní colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz a tranzit a spracovanie elektronického podávania a prijímania správ pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane v rámci systému EMCS.
Na odstránení technickej poruchy sa intenzívne pracuje.

Ďakujeme za pochopenie.

(05. 12. 2014)

Archív noviniek