Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Zoznam neplatičov podľa nových pravidiel

BRATISLAVA – 16. 06. 2016: Zoznam daňových dlžníkov bude rozsiahlejší ako doteraz. Finančná správa ho v júni zverejní prvý krát podľa nových pravidiel. Kým doteraz obsahoval viac ako 5 200 daňovníkov, po novom to bude viac ako 80 000.

Podľa doterajšieho zákona sa zverejňoval zoznam daňových dlžníkov raz ročne v prvom polroku bežného roka podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho roka (teda do 30. 6. 2015 mala FS povinnosť zverejniť dlžníkov podľa stavu k 31. 12. 2014). Na zoznam sa dostali daňoví dlžníci, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzických osôb 17 000 eur a u právnických osôb 170 000 eur a nezaniklo právo na ich vymáhanie.
Súčasne platný zoznam je uverejnený na portali finančnej správy, v časti "Zoznam daňových dlžníkov".

Podľa nového ustanovenia, ktoré je účinné od 1. mája 2016, finančná správa bude zverejňovať zoznam daňových dlžníkov na mesačnej báze. Aktualizované zoznamy budú zverejňované vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje. Prvý zoznam za mesiac máj 2016 zverejní do 30. júna 2016. Mení sa aj výška daňového nedoplatku, od ktorej sa odvíja zverejnenie daňového dlžníka. Doterajšie výšky 17 000 a 170 000 eur klesajú na spoločnú hodnotu 170 eur. V novom zozname teda budú uvedené fyzické osoby a právnické osoby, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur a to k dátumu 31. mája 2016.

Keďže zoznam budeme aktualizovať každý mesiac, Daňovníci ktorí si svoje dlhy vyrovnajú a nevznikne im ďalší daňový nedoplatok vo výške nad 170 eur, nebudú v zozname, ktorý bude zverejnený v ďalšom kalendárnom mesiaci. V doteraz platnom zozname daňových dlžníkov je 5 233 firiem a fyzických osôb. Po zapracovaní nových pravidiel v ňom bude približne 85 000 subjektov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

(16. 06. 2016)

Archív tlačových správ