Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Tento obchod sa nepodaril

TRENČÍN – 09. 12. 2016: Začiatkom tohto mesiaca riešil Colný úrad Trenčín dovoz tovaru z tretích krajín. Malo ísť o určitý druh potravinového sortimentu rastlinného pôvodu. Obsah zásielky po jej otvorení však všetkých poriadne nemilo prekvapil.

Tovar bol dovezený v prepravnom lodnom kontajneri z Číny. Namiesto objednaného a deklarovaného tovaru sa však v kontajneri nachádzali v podstate bezcenné veci. Čo nečakali nie len colníci, ale predovšetkým podnikateľ, ktorý s ním mal obchodovať. Váha zásielky totiž úplne presne zodpovedala váhe objednaného tovaru. Zásielku sprevádzali príslušné obchodné a prepravné doklady, potvrdené v krajine vývozu. Podľa vyjadrenia podnikateľa komunikácia s jeho obchodným partnerom prebiehala pri dojednaní obchodnej transakcie štandardne. Išlo však o nového obchodného partnera, s ktorým predtým ešte neobchodoval. Podnikateľ je pravidelný a dlhoročný dovozca predmetnej potravinovej komodity tovaru na Slovensko.

Celá zásielka obsahovala 512 kusov papierových škatúľ rovnakých rozmerov, pravidelne a rovnomerne uložených v kontajneri. Každá škatuľa obsahovala z veľkej časti polystyrénové výplne, medzi ktorými sa nachádzali kamene uložené natesno v tenkej vrstve tak, aby váha obalu i celého kontajnera nevzbudzovala žiadne podozrenie.

Dovezený tovar, i keď sú to bezcenné veci, resp. odpad, sa v súčasnosti nachádza v postavení dočasne uskladneného tovaru. Znamená to, že musí byť umiestnený iba na mieste na to určenom, môžu byť s ním vykonané len minimálne operácie na jeho zachovanie v nezmenenom stave bez zmien jeho vzhľadu alebo technických vlastností. Lehota, počas ktorej môže byť tovar dočasne uskladnený, je maximálne 90-dňová. Deklarant sa musí v tejto lehote rozhodnúť, ako bude ďalej nakladať s tovarom. V tomto konkrétnom prípade sa vyjadril, že požiada colný úrad o zničenie tovaru pod colným dohľadom, pri čom však náklady na jeho likvidáciu musí znášať deklarant, nie štát.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB; nové okno]

(09. 12. 2016)

Archív tlačových správ