Preskočiť na hlavný obsah

Nepomôžu ani kvízomaty

Bratislava – 27.12.2017: Zákonné povinnosti vyplývajúce z novely zákona o hazardných hrách sa niektorí prevádzkovatelia hazardných hier snažia obchádzať tzv. kvízomatmi. Pri kontrole zo strany finančnej správy však takáto výhovorka neobstojí. Aj takéto zariadenia v sebe nesú znaky hazardnej hry a sú regulované zákonom.

Novela zákona o hazardných hrách sprísnila od 1.1.2017 podmienky pri prevádzkovaní hazardných hier. Niektorí podnikatelia preto vymýšľajú spôsoby, ako nové pravidlá obísť. Na trh prišli s tzv. kvízomatmi, ktoré sa svojim charakterom najviac podobajú na hazardné hry prevádzkované na výherných prístrojoch, avšak sú doplnené o jednoduchú kvízovú otázku na začiatku hry. Pre doplnené kvízové otázky ich prevádzkovatelia označujú ako kvízomaty, aby sa vyhli licenčnému konaniu a dozoru finančnej správy.

Takýmto spôsobom sa rôzni podnikatelia snažia obchádzať zákonné podmienky prevádzkovania hazardných hier. Finančná správa však upozorňuje, že aj takéto zariadenia sú považované za hazardné hry a finančná správa bude tieto prípady naďalej pokutovať.

Finančná správa pri pravidelných kontrolách zakročila už v niekoľkých „kvízomatových“ prípadoch. Napríklad v Námestove, Tvrdošíne a Liptovskom Mikuláši  sa našli takéto zariadenia a voči spoločnosti, ktorá ich prevádzkovala, bola uložená pokuta vo výške 40 000 eur.

Pokuta sa, samozrejme, vzťahuje aj na prenajímateľa časti prevádzky pohostinstva, a to za podieľanie sa na prevádzkovaní hazardnej hry, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia.

Finančná správa chce preto varovať prevádzkovateľov hazardných hier a spolupracujúce osoby pred takýmto konaním. Finančná správa bude takéto prípady aj naďalej pokutovať. V záujme  predídenia komplikáciám pri vyplatení výhry takisto finančná správa neodporúča občanom, aby vkladali finančné prostriedky do takýchto zariadení.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 275 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(27. 12. 2017)

Archív noviniek