Preskočiť na hlavný obsah

Nepotrebujeme papiere, potrebujeme dáta

Tallinn/Bratislava – 05.03.2018: Slovensko a Estónsko budú spolupracovať. Dohodli sa na tom prezident finančnej správy František Imrecze a generálny riaditeľ Estónskej daňovej a colnej správy (ETCB) Valdur Laid. Pôjde o spoluprácu pri modernizácii slovenskej finančnej správy v oblasti elektronizácie. Estónsko je totiž lídrom v oblasti elektronickej komunikácie. Estónci zase získajú od slovenskej strany pomoc v oblasti využitia analytických nástrojov na boj proti daňovým podvodom (ako napr. kontrolný výkaz DPH),  ktoré na Slovensku úspešne fungujú. 

Estónsko je lídrom v elektronizácii služieb: 98% estónskej populácie využíva štátne elektronické služby a až 96% daňových priznaní podávajú Estónci elektronicky. Finančná správa chce preto pri svojej modernizácii čerpať inšpirácie práve z Estónska. Na spolupráci sa dohodli obaja najvyšší predstavitelia daňových a colných správ Slovenska a Estónska na bilaterálnom stretnutí v Tallinne. 

„Bolo veľmi podnetné zoznámiť sa s možnosťami, ktoré ETCB ponúka svojim občanom v oblasti elektronickej komunikácie. Nemusíme vymýšľať niečo, čo už funguje, stačí sa inšpirovať. My vieme byť na druhej strane zas inšpiráciou pre Estónsko pri využívaní analytických nástrojov,“ povedal prezident finančnej správy František Imrecze. 

„Slovenskú finančnú správu postupne modernizujeme. Zavádzame viaceré proklientské opatrenia, z ktorých niektoré v Estónsku už fungujú – index daňovej spoľahlivosti, softwarning, ale najmä posilnenie elektronickej komunikácie. Cieľom finančnej správy je aj na Slovensku dosiahnuť stav, že nepotrebujeme papiere, formuláre, ale dáta. Preto reformujeme finančnú správu na plne elektronizovanú, bezpapierovú a callcentrizovanú inštitúciu,“ povedal Imrecze. 

Pobaltská krajina uplatňuje motivačný prístup, ktorý umožňuje občanom zrýchlené elektronické založenie vlastnej firmy, e-registráciu dokladov, elektronické podpisy a zjednodušenú komunikáciu s úradmi. Hlavným cieľom estónskej daňovej správy je efektívnejší systém zberu a spravovania údajov od platcov daní. Chcú znížiť počet dokumentov a v budúcnosti vytvoriť taký systém spravovania údajov o platcoch daní, aby sám generoval sumy daňových priznaní. Estónci postupne dosiahli prepojenie zberu údajov štátnych inštitúcií, ich vzájomnú spoluprácu pri zdieľaní získaných údajov a tým zredukovanie opakovaného zberu informácií od daňových subjektov.

Slovensko zas boduje u Estóncov s dvoma opatreniami, ktoré priniesli výrazný úspech v boji proti daňovým podvodom: informačný systém kontrolných známok (ISKZ) a kontrolný výkaz DPH (KV DPH). Spolu s ďalšími opatreniami z akčných plánov boja proti podvodom zabezpečili, že úspešnosť výberu DPH výrazne stúpla. Kumulatívne sa od roku 2012 podarilo zvýšiť výnos DPH o 2,664 mld. eur, čo predstavuje 3,29% HDP. Slovensko zároveň zaznamenalo najvyššiu efektívnu daňovú sadzbu (EDS) v histórii – 15,16%. Estónska finančná správa sa preto chce v tomto smere inšpirovať fungujúcim slovenským systémom. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 210 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

 

(05. 03. 2018)

Archív noviniek