Preskočiť na hlavný obsah

Nepoučiteľný Ukrajinec opäť pašoval cigarety

MICHALOVCE – 14.10.2021: Príslušníci finančnej správy z Pobočky colného úradu Vyšné Nemecké odhalili ďalší pokus o nezákonný dovoz cigariet. Nepoučiteľný Ukrajinec sa v dodávke v špeciálne vybudovanom úkryte v bočnej stene pokúsil prepašovať 8 400 kusov cigariet.  

Príslušníkom finančnej správy z Pobočky colného úradu Vyšné Nemecké sa podarilo zabrániť nezákonnému dovozu cigariet a bezdymových tabakových výrobkov. 

Ukrajinský vodič dodávky už v minulosti niekoľko krát porušil colné predpisy pri vstupe na naše územie. Takýmto konaním sa dopustil spáchania colných priestupkov, za ktoré mu boli uložené blokové pokuty. Tentokrát však spáchal trestný čin, za ktorý mu hrozí oveľa tvrdší trest. 

Na výzvu príslušníkov FS prihlásil vodič k colnému konaniu iba povolené množstvo, a to 40 kusov cigariet. Pri kontrole dodávky, imatrikulovanej na Ukrajine, skenovacím zariadením boli označené podozrivé miesta v bočnej stene pred zadným kolesom. Následnou úplnou fyzickou kontrolou boli za čalúnením vnútornej bočnej steny nájdené ukryté cigarety a bezdymové tabakové výrobky, tzv. elektronické cigarety. Časť izolácie zo steny dodávky bola odstránené a na jej mieste boli schované cigarety. Škatuľky cigariet boli vyskladané do úzkych pásov oblepených hnedou lepiacou páskou. V úkryte sa nachádzalo 8 000 kusov cigariet šestnástich rôznych značiek a 400 kusov elektronických cigariet dvoch rôznych značiek. Cigarety boli balené v spotrebiteľskom balení po 20 ks, v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane, na spotrebiteľských baleniach označené ukrajinskými kontrolnými známkami. Elektronické cigarety s obsahom tabaku 5,4 g boli na spotrebiteľskom balení taktiež označené ukrajinskými kontrolnými známkami. Boli teda bez platného označenia slovenskými kontrolnými známkami. Finančný únik na cle a daniach bol v tomto prípade vyčíslený na 1 359,02 eura. Išlo o nezákonný dovoz a Ukrajinec sa týmto konaním dopustil spáchania trestného činu. 

K prípadu bol privolaný poverený príslušník Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS), ktorý v rámci procesných úkonov okrem pašovaných cigariet zaistil aj dodávku použitú na pašovanie. Ukrajinec bol umiestnený do cely predbežného zadržania a začalo voči nemu trestné stíhanie z prečinu porušovania predpisov o štátnych technických opatreniach  na označenie tovaru. Prípad je v štádiu procesného riešenia a bude realizovaný v tzv. super rýchlom konaní. 

Finančná správa preto opätovne upozorňuje verejnosť na povolené množstevné limity pre dovoz tovaru neobchodného charakteru, v tomto prípade tabakových výrobkov. V cestnej a železničnej doprave je povolený a od dovozných platieb oslobodený dovoz 40 kusov cigariet, 20 kusov cigariek, 10 kusov cigár, 50 gramov tabaku, 2 spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku, resp. úmerná kombinácia týchto tabakových výrobkov.    

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 121 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(14. 10. 2021)

Archív noviniek