Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Nepoučiteľní predajcovia z nitrianskeho kraja

NITRA/BRATISLAVA – 5. 11. 2014: Daňový úrad Nitra v mesiaci október na tradičné podujatia, akými sú „Štúrovský jarmok“, „Levický jarmok “ a „AUTOSALÓN Nitra“, vyslal 88 daňových kontrolórov. Cieľom bolo overiť, ako predávajúci dodržujú zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnici. Výsledkom sú pokuty za takmer 15 000 eur.

Kontrolóri na uvedených podujatiach vykonali celkom 132 kontrolných nákupov u predajcov. V 52 prevádzkach zistili porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici, čo predstavuje viac ako 39%-tné nedodržiavanie predpisov pri prijímaní tržieb v hotovosti. Za tieto zistené nedostatky boli uložené pokuty vo výške 14 880 eur.

Najčastejším porušením bolo opäť nepoužitie elektronickej registračnej pokladnice – zistenie uvedeného porušenia bolo zaznamenané v 12 prípadoch. Obchodníci takýmto spôsobom úmyselne krátia tržby a zároveň svoj daňový základ,  čím pripravujú štátny rozpočet o nemalé finančné prostriedky. Pritom pokuta za nepoužívanie elektronickej registračnej pokladnice je 330 eur a pri opakovanom porušení sa uvedená suma zdvojnásobí. Druhým najčastejším porušením bolo, že predávajúci na predajnom mieste nemal vyobrazený vzorový pokladničný doklad. Takéto porušenie bolo opäť v 12 prípadoch. Tretím najčastejším nedostatkom bolo, že predávajúci odovzdal kupujúcemu taký pokladničný doklad, ktorý nespĺňal zákonom predpísané náležitosti – zistenie tohto porušenia bolo v 7 prípadoch.

V šiestich prípadoch kontrolóri zistili opakované porušenie zákona. Podnikatelia v prípadoch opakovaných porušení riskujú nielen vysoké pokuty, ale aj zrušenie živnosti. Práve k zrušeniu živnosti v pôsobnosti Daňového úradu Nitra už došlo, a to v jednom prípade na základe výsledkov letných kontrolných akciách.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB]

(05. 11. 2014)

Archív noviniek