Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Nezákonná preprava rádioaktívneho materiálu

BRATISLAVA – 26. 11. 2015: Viac než 400-násobné prekročenie bezpečnej hladiny rádioaktivity zaznamenali včera bratislavskí colníci na bývalom hraničnom priechode v Jarovciach. Z Rakúska priviezol muž zdraviu nebezpečný materiál bez akýchkoľvek povolení, preložiť ho chcel za hranicami do českého vozidla. Prípad už rieši polícia.  

Včera počas spoločnej kontroly s Mýtnym oddelením PZ kontrolovali colníci pomocou špeciálnych skenerov vozidlá na vjazde do Slovenskej republiky. „Kontrolná akcia Preprava“ bola zameraná na kontrolu nákladnej a osobnej prepravy na tzv. Balkánskej trase a na odhaľovanie porušovania colných a daňových predpisov. Kontrolovaný bol prioritne vstup nákladnej a osobnej prepravy do SR z Maďarska a Rakúska. 

Pomocou mobilného detekčného systému a osobného pagera bol zaznamenaný radiačný poplach pri prejazde dodávkového vozidla rakúskej štátnej značky. Vodič chorvátskej štátnej príslušnosti prevážal na naše územie nebezpečné rádioaktívne látky bez akýchkoľvek povolení. Hliadka následne vykonala ručné domeranie a identifikáciu prepravovaného materiálu. Prístroj identifikoval izotop. Pri vozidle boli namerané zvýšené hodnoty dávkového príkonu ionizujúceho žiarenia a to 26,54 µSv/h (mikrosiverta za hodinu). Bezpečná hladina sa pohybuje na úrovni 0,06 µSv/h. 

Colníci vozidlo po zaistení odstavili na bezpečnej ploche a vytýčili bezpečnostnú zónu. Prípad bol pre podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok a vysokorizikových chemických látok odovzdaný vyšetrovateľovi PZ k ďalšiemu konaniu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

(26. 11. 2015)

Archív tlačových správ