Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Nitrianski colníci zaistili nezákonne dovezený tovar

NITRA – 10.12.2013: Nitrianski colníci zaistili dňa 06.12.2013 takmer 20 000 párov obuvi (dámske a pánske šľapky), ktoré nezákonne doviezol z Číny na územie Únie slovenský hospodársky subjekt. Tovar bol dovezený v kontajneri a nebol deklarovaný v colnom vyhlásení. Únik na cle a DPH predstavoval v tomto prípade sumu 1168,37 eur. Za porušenie colných predpisov hrozí dovozcovi pokuta až do výšky 99 581,75 eur.

Pri úplnej vnútornej colnej kontrole kontajnerovej zásielky tovaru dovážaného z Číny colníci na PCÚ Nové Zámky zistili, že okrem tovaru deklarovaného v colnom vyhlásení sa na ložnej ploche kontajnera nachádza 19 677 párov obuvi (dámske a pánske šľapky), ktoré neboli deklarované na prepustenie do colného režimu voľný obeh. Na základe tohto zistenia bol uvedený nezákonne dovezený tovar zaistený a bude sa s ním ďalej nakladať v zmysle colných predpisov. Tovar bol pri dovoze určený pre odberateľa v Maďarsku.

V prípade dokázania porušenia colných predpisov hrozí dovozcovi tovaru pokuta až do výšky 99 581,75 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 131 kB]

(10. 12. 2013)

Archív tlačových správ