Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Na účty neziskoviek sme zaslali už desiatky miliónov

BRATISLAVA, 02.08.2019: Neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám darovali podiel zo svojich zaplatených daní aj tento rok státisíce fyzických a právnických osôb. Vďaka elektronizácii procesov mohla finančná správa zaslať na ich účty už takmer 53 mil. eur. Suma však ani zďaleka nie je konečná. Finančná správa ešte spracováva júnové odložené daňové priznania. Výška darovaných financií porastie aj po odovzdaní odložených daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018, ktoré odovzdajú subjekty do konca septembra.  

Finančná správa zaslala občianskym združeniam, neziskovým organizáciám či nadáciám do konca júla 2019 už takmer 53 mil. eur. Ide o financie, ktoré im poukázali fyzické a právnické osoby ako podiel zo svojich zaplatených daní, známe ako 2%. Vďaka elektronizácii procesov na finančnej správe (elektronické podávanie dokumentov, štruktúrované formuláre a pod.) sme mohli tento rok spracovať o 50 000 vyhlásení viac a poukázať tak sumu o viac ako 6 mil. eur vyššiu ako za porovnateľné obdobie minulého roku. Keďže finančná správa bude aj naďalej pokračovať v spracovávaní doručených dokumentov, vrátane tých z odložených daňových priznaní, suma sa bude ešte zvyšovať. 

Možnosť darovať 2% zo svojich daní majú ešte stále daňovníci, ktorí si odložili podanie daňového priznania na september. Ich prijímateľa si môžu vybrať zo zoznamu, ktorý vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk ako aj na portáli finančnej správy. 

Kompletné vyhodnotenie spracovania asignácie dane zverejňuje finančná správa vždy do konca januára. Počas januára zároveň zasiela finančná správa neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch v prípade, ak daňovník v podanom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so zaslaním týchto údajov prijímateľovi. Súhlas daňovníka umožňuje finančnej správe oznámiť jeho základné údaje bez výšky darovanej sumy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 293 kB; nové okno]

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(02. 08. 2019)

Archív noviniek