Preskočiť na hlavný obsah

„Neziskovky“ získajú takmer 30 miliónov eur

BRATISLAVA – 20.05.2013: 160 000 daňových subjektov (asi 14 % z celkového počtu), ktoré podali do konca marca daňové priznania, prejavilo záujem darovať organizáciám uvedeným na zozname prijímateľov za rok 2013 časť svojich daní.

Právnické a fyzické osoby v daňových priznaniach uviedli, že chcú občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, nadáciám a iným subjektom venovať sumu vo výške takmer 30 miliónov eur. Číslo ešte nie je konečné a porastie o čiastku, ktorú sa rozhodli venovať zamestnanci, ktorým robil ročné zúčtovanie zamestnávateľ.

Firmy mohli venovať 1,5% alebo 2% zo zaplatených daní (2% v prípade, že rovnakú sumu ako je podiel dane darovali aj zo svojho zisku). Občania, ktorí podávali daňové priznanie typu A alebo typu B mohli darovať 2% alebo 3% (3% v prípade, že za minulý rok odpracova li minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce).

Neziskové organizácie dostanú peniaze na svoje účty najneskôr do 30.06.2013. Je však nevyhnutné, aby mali dovtedy vysporiadané všetky záväzky s daňovým úradom.

Počet prijímateľov za posledné roky rastie . Kým v roku 2002 bolo približne 4 000 uchádzačov o 2%, za minulý rok si občania mohli vybrať spomedzi 11 000 subjektov. Rovnako tak sa pravidelne zvyšovala aj suma poukázaných podielov. Tá sa z vyše troch miliónov vyšplhala na viac ako 55 miliónov v roku 2009, kedy dosiahla najvyššiu hodnotu. V minulom roku poukázali subjekty prijímateľom viac ako 44 miliónov eur.

Prehľad najväčších prijímateľov:

  • Nadácia SPP,
  • Nadácia Pontis,
  • Nadácia Orange,
  • Nadácia VUB,
  • Nadácia Tatrabanky,
  • Dobrý Anjel , n.o.,
  • Liga proti rakovine,
  • Plamienok n.o. Plamienok n.o.,
  • Občianske združenie Samsung, Galanta,
  • Nadácia MONDI SCP,

(20. 05. 2013)

Archív noviniek