Preskočiť na hlavný obsah

Neziskovky dostali takmer 31 miliónov eur

BRATISLAVA – 15. 07. 2016: Tisícky neziskoviek majú už na svojich účtoch takmer 31 miliónov eur. Sú to peniaze, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia v daňových priznaniach podaných do konca marca.

Právnické a fyzické osoby (PO a FO) v daňových priznaniach uviedli, že chcú občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, nadáciám a iným subjektom venovať 30 967 612 eur zo svojich daní. Suma sa ešte bude počas roka zvyšovať.

Finančná správa spracováva odložené daňové priznania, ktoré podali občania a firmy do konca júna a z týchto budeme poukazovať ďalšie peniaze pre neziskové organizácie priebežne. Kompletné vyhodnotenie sme povinný zverejniť do konca januára 2017. Počas januára budúceho roka zároveň zašleme neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch. Je to tohtoročná novinka v zákone, ktorá po súhlase od daňovníka, umožňuje finančnej správe zverejniť základné údaje bez výšky darovanej sumy.

V oznámení budú nasledujúce informácie:

  • meno a priezvisko (FO), resp. obchodné meno alebo názov (PO),
  • trvalý pobyt, resp. sídlo,
  • právna forma v prípade PO.

Pre daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na september 2016 ešte neuplynula doba na darovanie 2% a stále si môžu vybrať z tisícok neziskoviek. Kompletný zoznam nájdu internetovej stránke finančnej správy - zoznam prijímateľov z NK SR.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 212 kB; nové okno]

(15. 07. 2016)

Archív noviniek