Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Neziskovky už majú peniaze darované zamestnancami

BRATISLAVA – 05. 08. 2013: Peniaze, ktoré neziskovým organizáciám poukázali zamestnanci vyplatili daňové úrady minulý týždeň. Neziskovky by tak väčšinu darovaných peňazí z 2 resp. 3% už mali mať na svojich účtoch.

Občianske združenia, neziskové organizácie a ďalší žiadatelia zapísaní v zozname prijímateľov - ktorí splnili zákonom stanovené podmienky, môžu v týchto dňoch očakávať vyplatenie peňažných darov. Ide aj  o peniaze od zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Ak zamestnanci následne predložili daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane nimi určenému prijímateľovi, ich peniaze by už mali byť u adresáta. Povinnosť vyplatiť tieto peniaze má finančná správa do konca júla kalendárneho roka.

Celková suma, ktorú previedli daňové úrady na účty prijímateľov k 29.07.2013 je 39 905 000 eur. Suma 20 222 000 eur bola poukázaná od fyzických osôb a suma 19 683 000 eur od právnických osôb.

V roku 2013 daňové úrady spracovali 607 017 vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane.  581 284 vyhlásení podali fyzické osoby a 25 633 právnické osoby.

Počet prijímateľov za posledné roky rastie. Kým v roku 2002 bolo približne 4 000 uchádzačov o 2%,  za minulý rok si občania mohli vybrať spomedzi 11 000 subjektov. Rovnako sa pravidelne zvyšovala aj suma poukázaných podielov. Tá sa z vyše troch miliónov v roku 202 vyšplhala na viac ako 55 miliónov v roku 2009, kedy dosiahla najvyššiu hodnotu.

(05. 08. 2013)

Archív tlačových správ