Preskočiť na hlavný obsah

Neziskovky dostanú viac ako vlani

BRATISLAVA – 28.08.2018: Neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie majú už v týchto dňoch na svojich účtoch takmer 64 miliónov eur. Získali ich z darovania 2 % z daní od firiem a občanov. Keďže táto suma ešte nie je konečná, je už isté, že organizácie dostanú od fyzických a právnických osôb viac ako vlani.

Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie dostanú tento rok viac peňazí ako vlani. V roku 2017 získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb 64 miliónov eur. Takúto sumu však majú na svojich účtoch už v týchto dňoch. Finančná správa spracovala doteraz 836 094 vyhlásení a zaslala na účty združeniam 63 910 188,78 eur. Keďže finančná správa bude aj naďalej pokračovať v spracovávaní doručených dokumentov, suma sa bude ešte zvyšovať.

Možnosť darovať 2% zo svojich daní majú ešte stále daňovníci, ktorí si odložili podanie daňového priznania na september.. Ich prijímateľa si môžu vybrať zo zoznamu, ktorý vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk [nové okno] ako aj na portáli finančnej správy.

Občan či živnostník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017, je oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej organizácii. Môže poukázať aj 3%, ak v roku 2017 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takom prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2% (3%) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Spoločnosť, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1% zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5% zaplatenej dane na verejnoprospešný účel môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2% dane. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

(28. 08. 2018)

Archív noviniek