Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W7

Neziskovky získajú takmer 25 miliónov eur

BRATISLAVA – 16. 05. 2014: Takmer 133 000 daňových subjektov, ktoré podali do konca marca daňové priznanie a finančná správa ich už spracovala, prejavilo záujem darovať organizáciám uvedeným na zozname prijímateľov za rok 2013 časť svojich daní.

Právnické a fyzické osoby v daňových priznaniach uviedli, že chcú občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, nadáciám a iným subjektom venovať sumu vo výške 24 650 000 eur. Číslo ešte nie je konečné a môže sa ešte zvýšiť. Finančná správa ešte nespracovala všetky daňové priznania. Tisícky daňovníkov si podanie daňového priznania odložili a tým si odložili aj možnosť darovať tretiemu sektoru podiel zaplatenej dane.

Firmy mohli venovať 1,5% alebo 2% zo zaplatených daní (2% v prípade, že rovnakú sumu ako je podiel dane darovali aj zo svojho zisku). Občania, ktorí podávali daňové priznanie typu A alebo typu B mohli darovať 2% alebo 3% (3% v prípade, že za minulý rok odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce).

Neziskové organizácie dostanú peniaze na svoje účty najneskôr do 30.06.2014. Je však nevyhnutné, aby mali dovtedy vysporiadané všetky záväzky s daňovým úradom.

Počet prijímateľov za posledné roky rastie. Kým v roku 2002 bolo približne 4 000 uchádzačov o 2%, za minulý rok si občania mohli vybrať spomedzi 11 120 subjektov. Rovnako tak sa pravidelne zvyšovala aj suma poukázaných podielov. Tá sa z vyše troch miliónov vyšplhala na viac ako 55 miliónov v roku 2009, kedy dosiahla najvyššiu hodnotu. V minulom roku poukázali subjekty prijímateľom takmer 47 miliónov eur.

Prehľad najväčších prijímateľov:

  • Nadácia SPP
  • Nadácia Pontis
  • Nadácia Orange
  • Nadácia VUB
  • Nadácia Tatrabanky
  • Dobrý Anjel, n.o.
  • Liga proti rakovine
  • Plamienok n.o.
  • Občianske združenie Samsung, Galanta
  • Nadácia MONDI SCP

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB]

(16. 05. 2014)

Archív tlačových správ