Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Príslušníci nitrianskeho colného úradu sa činili

NITRA – 07.02.2020: Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Nitra vybrali v roku 2019 na cle, DPH a spotrebných daniach takmer 530 mil. eur. Okrem toho z dôvodu porušenia predpisov zaistili alebo zabezpečili viac ako 2,5 mil. kusov tovaru v celkovej hodnote viac ako 4,6 mil. eur.  

Finančná správa prostredníctvom Colného úradu Nitra v roku 2019 odviedla do štátneho rozpočtu SR a do rozpočtu EÚ takmer 530 mil. eur (529 131 842, 56 eur). Túto sumu tvorilo: viac ako 3 mil. eur cla, 315,96 mil. eur DPH a 209,25 mil. eur spotrebných daní. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich, 80 % z cla, do rozpočtu EÚ. 

V roku 2019 prerokovali príslušníci finančnej správy z CÚ Nitra viac ako  22 500 zásielok pri dovoze tovaru z tretích krajín, pričom občania a firmy podali 22 261 colných vyhlásení s 56 459 tovarovými položkami. Počet zásielok tovaru vyvážaného mimo EÚ, ktorými sa Colný úrad Nitra zaoberal, bol 47 005 colných vyhlásení, v rámci ktorých bolo deklarovaných 66 920 tovarových položiek. Do režimu tranzit colníci prepustili 1 200 zásielok. V súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom počas roka 2019 zaistili alebo zabezpečili tovar v celkovej hodnote viac ako 4,6 mil. eur, okrem iného:

  • 15 820 ks cigariet,
  • 4,728 kg tabaku
  • 275,105 l liehu,
  • 187 453 ks napodobenín tovaru - „fejkov“
  • 2 373 039 ks priemyselného tovaru.    

V rámci správy spotrebných daní vykonali viac ako 316 daňových kontrol a viac ako 2 900 miestnych zisťovaní, taktiež bolo vykonaných viac ako 580 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o ERP. V šiestich prípadoch elektronickú registračnú pokladnicu aj zaistili.

V roku 2019 vykonali príslušníci nitrianskeho colného úradu  aj 1 979  kontrol na cestách, počas ktorých preverili takmer 17 000 motorových vozidiel a taktiež vykonali 32 kontrol v osobnej železničnej doprave. Špeciálne skenery, detekčné prístroje a iná špeciálna technika bola použitá pri takmer 70 tis. meraní, 119 kontrol bolo vykonaných za pomoci služobného psa, v štyroch prípadoch bola odhalená nezákonná preprava a držba drog (metanfetamín, extáza, kokaín, marihuana). V rámci spolupráce s políciou, SOI, ŠVaPS, IŽP či inými orgánmi štátneho dohľadu, sa jednotlivé útvary colného úradu zúčastnili na 154 spoločných kontrolných akciách.

Príslušníci finančnej správy z nitrianskeho colného úradu odhalili v roku 2019 celkom 2 931 porušení právnych predpisov, za ktoré udelili pokuty vo výške 84 437,86 eur.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 356 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(07. 02. 2020)

Archív noviniek