Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Nitrianski colníci kontrolovali na tržniciach a kúpaliskách

NITRA – 14. 07. 2014: Počas víkendu nitrianski colníci v spolupráci so svojimi trnavskými kolegami vykonávali avizované kontroly zamerané na správne používanie elektronickej registračnej pokladnice. Zamerali sa na predajcov na tržniciach a na kúpaliskách. Porušenie zákona zistili v 18 z 33 kontrolovaných prevádzok, čo predstavuje 54, 5 %.  Za zistené porušenia udelili pokuty na mieste vo výške 4 133 eur.

Nitrianski a trnavskí colníci kontrolovali v sobotu 12.07.2014 tržnice v Nitre a v Nových Zámkoch a na kúpaliskách v Nových Zámkoch a v Podhájskej. Zistili porušenie zákona v 18 prevádzkach  z 33 kontrolovaných, čo je viac ako polovica kontrolovaných obchodníkov. Za porušenia podnikatelia dostali sankcie vo výške 4 133 eur.

Najčastejšími porušeniami zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bolo:

  • nevydanie pokladničného dokladu po zaevidovaní tržby,
  • nesprávne pomenovanie tovaru na pokladničnom doklade,
  • rozdiel hotovosti nachádzajúcej sa v pokladnici oproti prehľadovej uzávierke.

V dvoch prípadoch zistili opakované porušenie zákona o používaní ERP - nezaevidovanie tržby do pokladnice a nevydanie pokladničného dokladu, pri ktorom môže byť uložená pokuta od 660 eur až do 6 600 eur.

Aj vzhľadom k počtu zistení porušení zákona budú colníci aj naďalej pokračovať vo svojich kontrolách, ktorých cieľom je okrem zisťovania porušovania zákona aj prevencia a informovanie občanov o povinnostiach obchodníkov vydávať blôčky z registračnej pokladnice pri kúpe akéhokoľvek tovaru.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 208 kB]

(14. 07. 2014)

Archív noviniek