Preskočiť na hlavný obsah

Naše múzeum sa opäť zapojí do Noci múzeí a galérií

BRATISLAVA – 10.05.2019: Múzeum colníctva a finančnej správy sa aj tento rok zapojí do tradičného celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií. Jeho priestory budú pre návštevníkov otvorené v sobotu 18. mája od 10.00 hod. do 20.00 hod.

V rámci tohtoročnej Noci múzeí a galérií bude pre záujemcov o históriu cla a daní otvorené Múzeum colníctva a finančnej správy na Istrijskej ulici 49 v Bratislave – Devínskej Novej Vsi. Jeho priestory budú návštevníkom k dispozícii v sobotu 18. mája od 10.00 hod. do 20.00 hod. Finančná správa sa už po druhý raz oficiálne pripojila k obľúbenému a navštevovanému celoslovenskému podujatiu.

Na návštevníkov čaká odborný výklad vývoja výberu mýta, cla a daní na našom území, prehliadka histórie finančnej stráže od čias Rakúsko-Uhorska až do roku 1948, stráže obrany štátu v rokoch 1936-1939 či ukážky dobových dokumentov. Expozícia ich prevedie činnosťou colnej správy od vzniku Československa až po súčasnosť. Budú mať možnosť vidieť výstroj a výzbroj colníkov, ich uniformy, plakety, vyznamenania i ďalšie predmety každodennej potreby. Takisto sa oboznámia s využívaním služobných psov, s ukážkami predmetov používaných pri pašovaní aj zachyteným tovarom. Vyskúšať si budú môcť plombovanie a pozrieť si zábery zo seriálu z 80-tych rokov minulého storočia o práci slovenských a českých colníkov „Ve znamení Merkura“. Návštevníci tiež uvidia ukážky dobových daňových dokumentov, rovnako ako aj kanceláriu „financov“ z 30.rokov 20.storočia. Ako pamiatku na návštevu múzea si odnesú opečiatkované karty s fotografiami.

Finančná správa opätovne otvorila svoje múzeum v januári minulého roku. V bežnom prevádzkovom režime je múzeum otvorené každý utorok a štvrtok od 9.00 hod. do 17.00 hod.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 05. 2019)

Archív noviniek