Preskočiť na hlavný obsah

V Námestove kontrolovali nočné prevádzky

ŽILINA – 02.07.2024: Žilinskí príslušníci finančnej správy počas akcie zameranej na predaj alkoholických nápojov skontrolovali šesť podnikov v Námestove. Zistili tri porušenia predpisov, pričom za dve uložili na mieste pokuty v celkovej výške 660 eur.

Počas noci po skončení školského roka skontrolovali žilinskí príslušníci finančnej správy v Námestove šesť nočných podnikov. V rámci súčinnostnej akcie aj s inými zložkami v súvislosti s očakávanou zvýšenou koncentráciou osôb v meste, pozornosť upriamili na alkoholické nápoje a používanie e-kasy. Do kontrol boli zapojení aj policajti, inšpektorát práce a ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príslušníci finančnej správy v dvoch prevádzkach natrafili na čašníkov, ktorí nezaevidovali tržbu za zakúpený tovar v registračnej pokladnici a nevydali pokladničný doklad. Ako uviedli, dôvodom bolo veľa zákazníkov, kvôli čomu nestíhali. Obaja dostali na mieste pokutu po 330 eur.

Pri kontrolách hliadka zistila porušenie aj v prípade, ktorý súvisel s tabakovými výrobkami a povinnosťami zaznamenávať údaje o ich pohybe prostredníctvom jedinečného identifikátora. Na jeho uzatvorení sa ešte pracuje.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(02. 07. 2024)

Archív noviniek