Preskočiť na hlavný obsah

Nová finančná správa

Bratislava – 21.12.2017: Minister financií SR Peter Kažimír spoločne s prezidentom finančnej správy Františkom Imreczem zhodnotili končiaci sa rok 2017 a predstavili novinky vo fungovaní finančnej správy na najbližšie roky. Finančná správa prejde v najbližších rokoch zásadnými zmenami. Cieľom je posilniť postavenie jej zamestnancov a zároveň zlepšiť služby pre daňovníkov.

Slovensko má za sebou z pohľadu výberu daní ďalší úspešný rok. Zhodli sa na tom minister financií SR Peter Kažimír a prezident finančnej správy František Imrecze.„Snažíme sa každý rok zlepšovať efektivitu výberu daní. To znamená, že bez zvyšovania sadzieb daní chceme dosiahnuť ich efektívnejší výber,“ vysvetlil minister financií Peter Kažimír. „Kým do roku 2012 klesala efektivita daňovej sadzby DPH, od roku 2012 ju zvyšujeme. V poslednom štvrťroku sme dosiahli najvyššiu efektivitu výberu od roku 2008,“ povedal minister Kažimír. Efektívna daňová sadzba DPH totiž vystúpila v treťom kvartáli 2017 na 15,16%.

 „Máme za sebou naozaj úspešný rok. Hrubý výnos daní je tento rok oproti roku 2016 vyšší o 242 mil. eur. Kým v roku 2016 to bolo 13 443 mil. eur, odhadujeme, že za rok 2017 to bude 13 685 mil. eur,“ potvrdil pozitívny trend aj prezident finančnej správy František Imrecze. „Navyše sa nám podarilo aj začať proces transformácie finančnej správy, v ktorej sa chceme sústrediť na viaceré proklientske opatrenia – zaviedli sme softwarning, pripravujeme spustenie Indexu daňovej spoľahlivosti, chceme transformovať Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty,“ vymenoval zavádzané proklientske opatrenia prezident Imrecze.

 Keďže v takýchto pozitívnych trendoch chce finančná správa pokračovať, je potrebné spraviť aj zásadné zmeny v jej fungovaní a postavení jej zamestnancov. „Našim cieľom je vybudovať novú finančnú správu, ktorá bude postavená na väčšej miere digitalizácie, na výraznejšom proklientskom princípe a samozrejme, mala by vyberať ešte viac financií pri nezmenených sadzbách daní pre dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia. Tieto financie vieme využiť na lepšie verejné služby,“ povedal minister Kažimír.

Finančná správa sa tak bude meniť. Ministerstvo financií v spolupráci s finančnou správou pripravujú Zákon o finančnej správe. Jeho cieľom bude posilniť postavenie príslušníka finančnej správy aj definitívnym spojením colnej a daňovej časti. Príslušníci finančnej správy získajú nielen dôstojnejšie postavenie, ale sprísnia sa aj podmienky prijatia do služobného pomeru. Výkon štátnej služby v služobnej rovnošate sa má vzťahovať aj na definované role v daňovej časti. Rovnako nový zákon prinesie zvýšenie taríf pri odmeňovaní.

 „Smerujeme k bezpapierovej finančnej správe. Rozširujeme elektronickú komunikáciu, postupne nabiehame na obojsmernú elektronickú komunikáciu v daňových a colných oblastiach. Aby sme dosiahli tieto ciele, musíme zmeniť aj procesy vo finančnej správe,“ potvrdil prezident Imrecze. Spolu s legislatívnymi zmenami sa budú preto postupne meniť aj procesy vo finančnej správe. Finančná správa v rámci národného projektu operačného programu Efektívna verejná správa prejde zásadnou transformáciou. Jej hlavným mottom je: viac výkonu a menej administratívy. V praxi to bude znamenať, že finančná správa bude pokračovať v elektronizácii, výrazne posilní call centrum, ako aj kontrolné a analytické činnosti.

Pri pripravovaných zmenách chce Slovensko spolupracovať a inšpirovať sa inými európskymi krajinami. „Ako prezident IOTA (pozn. Európska organizácia daňových správ) som využil príležitosť a oslovil som na spoluprácu aj partnerov z iných krajín. Spolupracovať budeme s Estónskom v oblasti elektronizácie finančnej správy, Nórskom pri aplikácii nástrojov na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností a Holandskom ako benchmark-om pre procesné zmeny, ktoré budeme vo finančnej správe realizovať,“ doplnil prezident Imrecze. Verejná diskusia o týchto zmenách by mohla začať už v priebehu budúceho roka.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 212 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(21. 12. 2017)

Archív noviniek