Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Na DÚ Prešov otvorili novú klientsku zónu

PREŠOV/BRATISLAVA – 15. 11. 2016: Komfortnejšie služby pre verejnosť. To je hlavnou prednosťou novootvorenej klientskej zóny na Daňovom úrade v Prešove na Hviezdoslavovej ul. 7 (vstup z Borodáčovej).

Klientska zóna na daňovom úrade pôsobí ako prvý komunikačný a informačný kontakt s občanmi a firmami. Daňový úrad Prešov včera otvoril klientsku zónu vo vlastných priestoroch, doteraz bola umiestnená v priestoroch prenajatých.

Centrálny vstup do novootvorenej klientskej zóny je z ulice Janka Borodáča, kde poskytuje svoje služby na prízemí administratívnej budovy. Vedenie finančnej správy vyjadrilo presvedčenie, že takto vybavené priestory poskytnú verejnosti okrem odborných služieb aj vyšší priestorový štandard a osobný komfort.  

Nová klientska zóna poskytuje služby z oblasti registra a správy daní:

 • základné informácie k registrácii daňových subjektov,
 • operatívnu aktualizáciu údajov v registri,
 • zápis do registra servisných organizácií a aktualizáciu údajov
 • prideľovanie a rušenie daňových kódov pokladníc, aktualizáciu údajov o ERP,
 • vydávanie oznámení o osobných účtoch daňovníkov,
 • úkony súvisiace s autorizáciou používateľov elektronických služieb,
 • spracovanie oznamovacích povinností týkajúcich sa registračných údajov,
 • vydávanie, preberanie a formálnu kontrolu všetkých typov daňových dokumentov podávaných daňovníkmi v listinnej forme.

Štandardne sú v klientskej zóne dvaja pracovníci. V prípade potreby (napríklad počas marca a odovzdávania daňových priznaní) budeme zvyšovať ich počet až na 10.

Klientska zóna je otvorená počas úradných hodín:

 • pondelok – 8,00 hod až 16,00 hod.
 • streda – 8,00 hod až 17,00 hod.
 • piatok – 8,00 až 14,00 hod.

 Počas nestránkových dní, t.j. utorok a štvrtok bude na preberanie podaní otvorená podateľňa, ktorá je rovnako súčasťou novej klientskej zóny.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 137 kB; nové okno]

(15. 11. 2016)

Archív tlačových správ