Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Nová komunikačná služba finančnej správy sa osvedčila

BRATISLAVA, 27.05.2020: Nová komunikačná služba finančnej správy, ktorá funguje od konca marca 2020, sa postupne stáva plnohodnotným komunikačným kanálom. Komunikáciu prostredníctvom služby „Skype for business“ si pochvaľujú nielen klienti, ale aj konzultanti na call centre. Finančná správa túto formu komunikácie využila už v desiatkach prípadov.

Finančná správa neustále zlepšuje svoje služby a rozširuje komunikačné kanály pre svojich klientov. Naposledy spustila úplne novú službu -  call centrum finančnej správy používa na komunikáciu s klientmi aj službu „Skype for business“. Konzultanti call centra ju využívajú pri každom klientovi, ktorého situácia si vyžiada zdieľanie obrazovky pre zjednodušenie elektronického podávania dokumentov cez portál finančnej správy. Konzultanti call centra takýto postup uplatnili už v desiatkach prípadov.

Doterajšia prax potvrdila, že najmä noví povinne elektronicky komunikujúci klienti potrebujú praktickú ukážku toho, čo mu konzultant v telefonickom hovore vysvetľuje. Pri využívaní Skype for business sa preto zdieľa obrazovka klienta pre konzultanta call centra. Ten následne klientovi priamo na jeho obrazovke vysvetľuje postup pri elektronickom podávaní dokumentov cez portál finančnej správy. Služba pomáha k výraznému zjednodušeniu komunikácie a vysvetľovaniu konkrétnych úkonov potrebných na úspešné elektronické podanie

Finančná správa spustila túto službu pre svojich klientov, komunikáciu prostredníctvom „Skype for business“, koncom marca 2020. Ide o ďalšie proklientske opatrenie, ktorým chce uľahčiť komunikáciu daňovníkov s finančnou správou. Táto forma komunikácie sa týka výlučne technickej podpory pri elektronickom podávaní dokumentov cez portál finančnej správy.

Túto službu môže využívať každý klient, ktorý dostane od konzultanta call centra finančnej správy mailovú pozvánku na schôdzu prostredníctvom Skype for business. Sám sa teda rozhodne, či takúto pomoc chce prijať, alebo nie. Na použitie služby pritom nie je potrebné mať túto službu predplatenú, licenciu poskytuje klientovi zadarmo na čas schôdze finančná správa. Presný postup klient nájde na portáli finančnej správy [nové okno] alebo ho bude inštruovať konzultant call centra.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 292 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(27. 05. 2020)

Archív noviniek