Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Nová pobočka v Poprade

PREŠOV - 27. 04. 2015: Colný úrad Prešov otvára od 04.05.2015 nové pracovisko v Poprade. Bude ňou pobočka colného úradu Poprad – Pošta

Ako uviedla hovorkyňa CÚ Prešov mjr. Ing. Renáta Kravcová, nová pobočka colného úradu so sídlom Wolkerova 479, 058 02 Poprad (budova Slovenskej pošty, a.s., Poprad Pošta 2 – pri železničnej stanici) bola zriadená k 01. 02. 2015 s plánovaným počtom colníkov: „6+1“. 

Táto pobočka CÚ Prešov bude pobočkou colnou – hraničnou a bude plniť základné úlohy pri dovoze z tretích krajín (PCÚ Poprad Pošta bude prerokovávať výhradne tovar dovážaný a vyvážaný v poštovej preprave). 

Územná pôsobnosť PCÚ Poprad Pošta, bola stanovená pre okresy: „Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča“, v dôsledku čoho sa odbremení z roka na rok stúpajúca zaťaženosť PCÚ Košice Pošta (narastajúci trend internetových obchodov z tretích krajín). 

Zahájenie výkonu činnosti na novovznikajúcom útvare, po ukončení záležitosti týkajúcich sa materiálno-technického zabezpečenia a iných, s tým súvisiacich činností,  je plánované na 04. 05. 2015. Verejnosti bude uvedená pobočka poskytovať svoje služby  5 dní v týždni v čase od 7:30 hod do 15:30 hod. 

Podrobnejšie informácie o prerokovávaní poštových zásielok sú uvedené aj na webovej stránke FS v colnej sekcii.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

(27. 04. 2015)

Archív tlačových správ