Preskočiť na hlavný obsah

Nová verzia podpisových komponentov - D.Suite/eIDAS

Informujeme Vás, že na stránke Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) bol vydaný nový balík podpisových komponentov – D.Suite/eIDAS - verzia – 1.1.7. - Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis.

Pre zabezpečenie korektnej elektronickej komunikácie v rámci služieb finančnej správy odporúčame vykonať aktualizáciu týchto komponentov na Vašich PC. Aktualizovaná verzia je uverejnená na stránke – www.slovensko.sk . Ďakujeme za porozumenie.

(04. 12. 2023)

Archív tlačových správ