Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Od 1. júla 2020 nové číslo účtu na skladanie peňažných prostriedkov za kontrolné známky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky oznamuje odberateľom kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu, tabakových výrobkov a bezdymového tabakového výrobku (ďalej len „kontrolné známky“), že s účinnosťou od 1. júla 2020 sa mení číslo účtu, na ktorý je odberateľ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce cene kontrolných známok, ktoré môže odobrať, a ktoré mu oznámi colný úrad.

V tejto súvislosti si dovoľuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky požiadať odberateľov kontrolných známok o obozretnosť pri skladaní peňažných prostriedkov za kontrolné známky (zadávaní príkazu na úhradu vo svojej banke) a kontrole platobných symbolov, ktoré sú uvedené v konkrétnom Oznámení colného úradu o počte kontrolných známok (vzťahujúcom sa ku konkrétnej žiadosti o vydanie kontrolných známok).

(26. 06. 2020)

Archív noviniek