Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Nový spôsob prihlasovania sa do VRP

BRATISLAVA – 29. 04. 2016: Užívatelia virtuálnej registračnej pokladnice (VRP), ktorí s ňou pracujú prostredníctvom mobilných telefónov, majú odteraz prihlasovanie sa do aplikácie jednoduchšie. Finančná správa prichádza s novinkou prihlasovania sa pomocou PIN alebo odtlačku prsta.

Prihlasovanie sa pomocou PIN (alebo odtlačkom prsta) je možné v mobilných zariadeniach s operačným systémom Android aj iOS. Predtým, ako užívatelia začnú používať tento spôsob prihlasovania sa, musia si ho vo svojom mobile nastaviť. Postup nie je zložitý.

V hlavnom menu aplikácie si treba v ponuke Nastavenia a žiadosti zakliknúť Prihlasovanie/ Prihlasovanie PIN. Vpísať login a heslo, ktorými ste sa doposiaľ prihlasovali. Zvoliť si PIN, ktorý chcete na prihlasovanie používať, potvrdiť ho a uložiť. Na úvodnej obrazovke pre prihlásenie sa do aplikácie si už potom môžete vybrať prihlasovanie cez PIN. Máte tri pokusy na prihlásenie sa, ak sa vám to nepodarí, PIN sa zablokuje. V tom prípade sa dostanete do aplikácie pomocou loginu a hesla. Ak vaše mobilné zariadenie umožňuje prihlásenie odtlačkom prsta, môžete si ho nastaviť. Postup je veľmi podobný ako pri prihlasovaní sa cez PIN.

Ak spárujete svoje mobilné zariadenie s VRP pomocou PIN (alebo odtlačku) a neprihlásite sa do 60 dní, aplikácia vás automaticky odpáruje. Musíte sa prihlásiť pomocou loginu a hesla a znovu si nastaviť PIN/ odtlačok. So svojou VRP nemôžete spárovať viac ako 3 rôzne mobilné zariadenie. Jedno DKP VRP môžete ovládať z 3 mobilných zariadení, nie však v tom istom čase. A takisto nemôžete mať so svojim mobilným zariadením spárovanú viac ako jednu VRP.

Viac informácií, používateľskú príručku i názorný postup pre prihlasovanie sa pomocou PIN / odtlačku nájdete na portáli finančnej správy v časti "Virtuálna registračná pokladnica".

Dokument:

(29. 04. 2016)

Archív tlačových správ