Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Zverejnili sme nové registre

BRATISLAVA – 15. 12. 2014: Finančná správa od začiatku mesiaca zverejnila dva nové registre. Ide o register distribútorov pohonných látok a tiež register predajcov pohonných látok. Aj týmto opatrením chceme prispieť k lepšej ochrane spotrebiteľov pred nelegálnym tovarom.

Nové registre majú pomôcť v boji proti nelegálnemu predaju pohonných látok (nafta, benzín a pod..), nakoľko takýto predaj spôsobuje škody nielen občanom, ale aj štátnemu rozpočtu.

Distribútorom pohonných látok sa rozumie osoba, ktorá na Slovensku v rámci podnikateľkej činnosti distribuuje v daňovom voľnom obehu pohonné látky – motorový benzín, motorovú naftu, alebo skvapalnené plynné uhľovodíky. Zavedenie registra distribútorov pohonných látok predstavuje ústretový krok najmä voči podnikateľským subjektom, ktoré majú záujem nakupovať pohonné hmoty vo veľkom. Vďaka tomuto prehľadne usporiadanému registru si nielenže môžu preveriť svojho prípadného dodávateľa, ale zároveň majú možnosť výberu iného dodávateľa, ktorý sa nachádza bližšie k sídlu ich spoločnosti.

Predajcom pohonných látok je osoba, ktorá na Slovensku, v rámci podnikateľskej činnosti, predáva v daňovom voľnom obehu pohonné látky – motorový benzín, motorovú naftu, alebo skvapalnené plynné uhľovodíky na konečnú spotrebu. Jednoduchšie povedané sú to o čerpacie stanice. V novozavedenom zozname si široká verejnosť môže preveriť, či benzínka, na ktorej zvyčajne nakupujú pohonné látky je legálna, alebo nie. Ak sa nachádza v tomto registri, znamená to, že si splnila všetky svoje povinnosti a že pohonná látka nakúpená na tejto čerpačke by mala spĺňať všetky zákonom požadované parametre. V prípade, že čerpacia stanica, na ktorej nakupujete pohonné látky sa nenachádza v tomto zozname, ide pravdepodobne o nelegálnu čerpaciu stanicu, ktoré predáva pohonné hmoty pochybného pôvodu.

V takomto prípade môžu občania tieto skutočnosti nahlásiť na Zelenej linke finančnej správy. Zelená linka je bezplatná telefónna linka zo všetkých telefónnych sietí v Slovenskej republike. Bola vytvorená s cieľom umožniť občanom bezplatné podávanie podnetov, ktoré sa týkajú trestnej činnosti najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní (tabak, cigarety, lieh, minerálne oleje), ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a nebezpečných materiálov, porušovania colných predpisov alebo práv duševného vlastníctva.

Akékoľvek informácie môžu občania podávať:

  • emailom: oskufs@financnasprava.sk,
  • telefonicky: 0800 110 110 (tzv. „zelená linka“),
  • písomne: Kriminálny úrad finančnej správy, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava 26

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 138 kB]

(15. 12. 2014)

Archív noviniek