Preskočiť na hlavný obsah

Nové školenia pre podnikateľov

BRATISLAVA – 24.08.2018: Finančná správa pripravuje na jeseň školenia pre odbornú verejnosť. Vychádzala pritom z požiadaviek svojich klientov, ktorí mohli témy nahlasovať na stránke finančnej správy na Facebook-u alebo emailom. Podnikatelia sa momentálne môžu prihlásiť na tri vzdelávacie aktivity.

Finančná správa vyšla v ústrety svojim klientom a pripravila ďalšie školenia. Podľa ich požiadaviek bude finančná správa školiť od polovice septembra  svojich klientov v daňovej i colnej oblasti. V súčasnosti môžu daňové subjekty a obchodné spoločnosti posielať záväzné prihlášky na tri školenia. Účastníci získajú lepší prehľad v oblasti monitorovania pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam, v legislatíve upravujúcej predaj alkoholu či pri určovaní pôvodu tovaru. Finančná správa plánuje ešte do konca roka školenia o transferovom oceňovaní a na tému DPH.

Prvé zo školení sa uskutoční 20. septembra v Bratislave na tému monitorovania pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam. Daňové subjekty získajú prehľad v oblasti evidencie tovarov a monitorovania jeho pohybu medzi členskými krajinami prostredníctvom systému EMCS. Ďalšie sa bude konať 16. októbra v Banskej Bystrici. Určené je pre podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo EÚ a potrebujú lepšiu orientáciu v oblasti pôvodu tovaru, postupe pri určovaní a jeho dokladovaní. Tretia vzdelávacia aktivita je pre subjekty a začínajúcich podnikateľov, ktorí plánujú otvorenie reštaurácie, baru či pohostinstva, kde budú predávať aj alkohol. Akú legislatívu musia pritom dodržiavať, sa dozvedia 23. októbra na školení v Bratislave. Viac informácií vrátane záväzných prihlášok nájdete na: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/skolenia.

Účinnosťou novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva bolo od januára 2018 umožnené finančnej správe školiť laickú a odbornú verejnosť v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečovať skúšky podľa osobitného predpisu za úhradu, avšak iba v rozsahu vynaložených nákladov. Táto úhrada je príjmom štátneho rozpočtu. Prípravu jednotlivých školení zastrešuje Akadémia finančnej správy v spolupráci s lektormi - zamestnancami finančnej správy, ktorí sú odborníci s dlhodobou praxou v oblasti správy daní a ciel. Cieľom školení je poskytnúť širšie možnosti klientom finančnej správy v oblasti vzdelávania v daňovej a colnej problematike a získať osvedčenia o odbornej spôsobilosti v týchto oblastiach priamo od odborného garanta – finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 139 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 08. 2018)

Archív noviniek