Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Nové tréningové centrum na odhaľovanie nelegálnej prepravy

Vyšné Nemecké – 17. 02. 2015: Colníci finančnej správy patria v oblasti odhaľovania najmä rádioaktívnych materiálov medzi renomovaných špecialistov. Svoje dlhoročné skúsenosti môžu v súčasnosti odovzdávať svojim kolegom z domova i zo zahraničia. Poslúži na to nové tréningové centrum zriadené na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

S podporou americkej vlády zriadila finančná správa vo Vyšnom Nemeckom školiace stredisko pre odhaľovanie nelegálnej prepravy na území SR. Teoretickú časť školení absolvujú jeho účastníci v učebni vybavenej interaktívnou tabuľou, notebookmi, softvérom vyhodnocujúcim snímky z rôznych skenovacích zariadení aj tlmočníckou technikou. Praktická časť môže následne pokračovať priamo na hranici alebo v colnom vnútrozemí. Americká strana poskytla na základné vybavenie školiacej miestnosti sumu 34 393,01 USD (30 444,68 eur).

Finančná správa disponuje modernými stacionárnymi aj mobilnými zariadeniami a systémami na odhaľovanie nelegálnej prepravy tovaru a osobitne rádioaktívnych látok, a to pre všetky druhy dopravy. Väčšina z nich sa nachádza aj na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Cieľom nového školiaceho strediska je poskytnúť moderný priestor pre efektívny výcvik colníkov, policajtov či zahraničných kolegov, ktorý spája teóriu s praxou v jednom tréningovom centre. Školiace stredisko s kapacitou 30 účastníkov a prekladateľov bude k dispozícii pre nové školiace programy, zahraničnú výmenu skúseností v rámci EÚ ako aj školenia a tréning zahraničných kolegov vrátane krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Naši špecialisti sú pripravení na výučbu v anglickom aj v ruskom jazyku.

Spoluprácu s americkou vládou datujeme od roku 2000, a to prostredníctvom spolupráce s Ministerstvom zahraničných vecí USA a Ministerstvom energetiky USA v rámci programov Exportných kontrol (Export Control and Border Security) a Prevencie nelegálnej prepravy nukleárnych látok (Second Line of Defense) / Bezpečnosti hraníc a zákazu šírenia zbraní hromadného ničenia. Táto spolupráca vyústila v roku 2006 v  podpísanie „Memoranda o spolupráci pri predchádzaní nedovoleného nakladania s jadrovým a iným rádioaktívnym materiálom“ medzi Ministerstvom energetiky USA a vtedajším Colným riaditeľstvom SR. Od roku 2007 je Slovensko zaradené v rámci programu už ako rozvinutá krajina. Za ostatných osem rokov dosiahla hodnota poskytnutého daru sumu viac ako 1,7 milióna eur.

Najdrahšie darované prístroje a vybavenie:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 + RTG MB VAN 902 216 101,14 € 2006
DETEKČNÝ SYSTÉM NA MER. RÁDIOAKTIVITY RAVEN 123 874,26 € 2007
DETEKČNÝ SYSTÉM NA MER. RÁDIOAKTIVITY RAVEN 101 581,82 € 2007
DETEKČNÝ SYSTÉM NA MER. RÁDIOAKTIVITY RAVEN 178 174,16 € 2009
DETEKČNÝ SYSTÉM NA MER. RÁDIOAKTIVITY RAVEN 84 849,26 € 2009

Medzi významné aktivity v rámci spolupráce s americkou vládou patria aj školenia s medzinárodnou účasťou, vrátane špecialistov z FBI akými boli napr. Seminár zameraný na koordináciu  bezpečnostných zložiek v prípade pašovania rádioaktívneho materiálu na alebo cez územie SR a jeho prípadné následné využitie v rámci teroristického útoku, ktorý sa konal na Colnom úrade Michalovce v dňoch 8.-12. februára 2010 ale aj Medzinárodné školenie colníkov na odhaľovanie rádioaktívneho a nukleárneho materiálu pri kontrolách cestných dopravných prostriedkov a kontajnerov, ktoré sa konalo v dňoch 11.-15. novembra 2013. 

Slávnostné odovzdanie školiaceho strediska sa uskutočnilo dnes za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Radka Kuruca, viceprezidentky finančnej správy Dany Meager a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA v SR Theodora Sedgwicka.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 149 kB; nové okno]

(17. 02. 2015)

Archív tlačových správ