Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

V novom zákone o DPH nové zbrane proti únikom daní

BRATISLAVA – 27. 11. 2013: Boj proti daňovým podvodom a únikom na dani z pridanej hodnoty (DPH) má oporu v novej legislatíve. Nové pravidlá zapracované v novele zákona o DPH začnú platiť 1. januára 2014.

Zásadné legislatívne opatrenia obsiahnuté v novele zákona o DPH sú zhrnuté do nasledovných kľúčových oblastí:

Zábezpeka

Zákon rozširuje povinnosť zloženia zábezpeky na daň u firiem, ktoré sa stanú platiteľmi DPH zo zákona alebo zmenia typ registrácie. Zábezpeka na daň sa rozširuje aj na prípady, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorej konateľ alebo spoločník má alebo mal nedoplatky na DPH najmenej 1 000 eur a viac. Pričom tieto neboli ku dňu podania žiadosti o registráciu pre DPH zaplatené alebo ktorej bola zrušená registrácia pre DPH z úradnej moci.

Prenos daňovej povinnosti

Zákon zadefinoval aj rozšírenie prenosu daňovej povinnosti, takzvané reverse charge (tuzemské sektorové samozdanenie) na vybrané produkty, ako sú obilniny, olejnaté semená, zrno, vybrané kovy, mobilné telefóny a integrované obvody.

Kontrolný výkaz DPH

Novelou zákona o DPH sa pre registrovaných platiteľov zavádza nová povinnosť predkladať kontrolný výkaz za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je platiteľ povinný podať daňové priznanie. Kontrolný výkaz sa podáva do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia s výnimkou prípadov, keď zákon túto povinnosť neukladá. Výkaz budú podnikatelia a firmy podávať výlučne elektronickými prostriedkami.

Upravuje sa možnosť využitia osobitnej úpravy DPH najmä pri dovoze ojazdených áut

Ak obchodník kúpi použitý tovar z iného členského štátu od podnikateľa identifikovaného pre daň v inom členskom štáte, nemôže pri predaji uplatniť osobitnú úpravu uplatňovania dane, ak na faktúre vyhotovenej predávajúcim nie je uvedená slovná informácia „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“. Ak faktúra od predávajúceho z iného členského štátu nebude obsahovať túto slovnú informáciu, obchodník si nemôže pri predaji uplatniť osobitnú úpravu uplatňovania dane.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 133 kB]

(27. 11. 2013)

Archív noviniek