Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Noví vyšetrovatelia Kriminálneho úradu finančnej správy

BRATISLAVA – 27.06.2017: Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) má oddnes štyroch nových vyšetrovateľov, ktorí úspešne absolvovali záverečnú vyšetrovateľskú skúšku. Na priebeh dohliadala nezávislá skúšobná komisia zložená aj z členov Akadémie Policajného zboru i Generálnej prokuratúry SR. Vyšetrovateľské skúšky sa na finančnej správe uskutočnili naposledy pred štyrmi rokmi. 

KÚFS je významnou zložkou finančnej správy, ktorá disponuje rozsiahlymi právomocami v oblasti odhaľovania a vyšetrovania ekonomickej trestnej činnosti so zameraním na porušovania daňových a colných predpisov, drogovej trestnej činnosti a ochrany práv duševného vlastníctva. Úlohy a kompetencie kriminalistom sa posilňujú najmä v súvislosti s aktívnym bojom proti daňovým podvodom. Hlavným dôvodom rozšírenia počtu vyšetrovateľov finančnej správy je očakávané rozšírenie vyšetrovacích kompetencií KÚFS vo vzťahu k DPH na vstupe.

Kandidáti na vykonanie záverečnej vyšetrovateľskej skúšky predstúpili dnes pred nezávislú skúšobnú komisiu, ktorá preverila ich pripravenosť na prácu vyšetrovateľa finančnej správy. Členmi skúšobnej komisie boli: plk. JUDr. Peter Sloboda – predseda komisie, námestník riaditeľa KÚFS pre úsek špeciálnych činností a vyšetrovania,  doc. JUDr. Lucia Kurilovská PhD., – rektorka Akadémie PZ, kpt. JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD. – prorektor Akadémie PZ,  prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD, - zástupca riaditeľky trestného odboru Generálnej prokuratúry SR, mjr. JUDr. Ľubomír Provazník – vyšetrovateľ finančnej správy  a tajomníkom skúšobnej komisie Mgr. Jozef Bulka, zástupca Osobného úradu FR SR.

Riaditeľ KÚFS pplk. JUDr. Ľudovít Makó privítal účastníkov záverečnej vyšetrovateľskej skúšky a vyšetrovateľskú skúšku otvoril prezident finančnej správy Ing. František Imrecze, ktorý zdôraznil nezastupiteľné miesto vyšetrovateľov pri plnení úloh KÚFS. Prezident finančnej správy súčasne poďakoval členom komisie za ich účasť a vysoko odborné hodnotenie.

Vyšetrovateľské skúšky pozostávali z písomnej a ústnej časti. V rámci písomnej časti vyšetrovatelia riešili prípad, ktorého výsledkom bolo vydanie uznesenia o začatí trestného stíhania a vznesenie obvinenia. Po písomnej časti nasledovala ústna skúška. Budúci vyšetrovatelia odpovedali na otázky z troch okruhov – trestné právo, kriminalistika a interné riadiace akty. Úspešným zvládnutím štyria absolventi rozšírili rady vyšetrovateľov finančnej správy. Úspešní kandidáti záverečnej vyšetrovateľskej skúšky budú určení Ministrom financií SR za vyšetrovateľov finančnej správy.

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(27. 06. 2017)

Archív noviniek