Preskočiť na hlavný obsah

Novinka pre obce

Bratislava – 23. 12. 2013: Od 1. januára 2014 platí pre obce novinka. Ak vydajú obchodníkovi povolenie na ambulantný predaj výrobkov, majú to ohlásiť finančnej správe. Môžu tak urobiť prostredníctvom špeciálnej emailovej adresy, alebo telefonicky.

Podľa novely živnostenského zákona (§ 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní), ktorá začne platiť od 1. 1. 2014, majú obce finančnej správe zasielať „Oznámenie o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste podľa § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.“.

Vzor oznámenia bude od nového roka prístupný na novom portáli finančnej správy www.financnasprava.sk. Informácie o tejto problematike môžu starostovia a primátori získať aj prostredníctvom call centra  na telefónnom čísle 048/431 72 22, po stlačení voľby č. 5. Po prijatí hovoru obec nahlási požadované údaje o vydanom povolení operátorovi.

Finančná správa zriadila aj špeciálnu emailovú adresu trhove.miesto@financnasprava.sk, na ktorú môžu obce nahlasovať požadované údaje v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z.

Formulár je vytvorený v programe Excel. Ak obec vydá v ten istý deň viac povolení, môže ich zaslať spoločne v jednom oznámení. Údaje o každom vydanom povolení je v tomto prípade potrebné napísať

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 134 kB]

(23. 12. 2013)

Archív noviniek