Preskočiť na hlavný obsah

Novinky vo vybavení colných formalít cez „povolenie AEO“

ŽILINA – 24. 05. 2016: Už takmer mesiac platí nový Colný kódex Únie, od ktorého sa očakáva aj zlepšenie bezpečnosti v oblasti medzinárodného obchodu. Sprísňujú sa pravidlá pre obchodníkov so zahraničným tovarom, ktorí požiadajú o povolenie na rýchlejšie a jednoduchšie colné konanie. Zároveň držitelia povolenia budú mať viac výhod ako doteraz.          

S pribúdajúcim teroristickými útokmi bola Európska Únia nútená pristúpiť k tzv. bezpečnostnej novele colných predpisov. Nová legislatíva v podobe Colného kódexu Únie upravila pôvodné kritériá pre žiadateľov, ktorí sa chcú dostať do zoznamu schválených hospodárskych subjektov. Nakoľko ide o spoľahlivé firmy, v colnom konaní pri zahranično – obchodných operáciách im dôverujú colné správy všetkých členských štátov, podliehajú menšiemu počtu fyzických a dokladových kontrol.

Podľa nových predpisov musia budúce schválené hospodárske subjekty prejsť takými podmienkami, ktorých splnenie sa doteraz nevyžadovalo. Tzv. povolenie AEO dostanú len firmy bez akéhokoľvek závažného porušenia alebo opakovaných porušení daňových predpisov vrátane závažných trestných činov súvisiacich s hospodárskou činnosťou.

Jedno z dvoch druhov povolení umožní držiteľovi využívať zjednodušené postupy v colnom konaní. Tu sa po novom zavádzajú aj kritériá na praktické normy pre odbornú spôsobilosť alebo odbornú kvalifikáciu priamo spojenú s vykonávanou činnosťou. Znamená to preukázanie buď trojročnej skúsenosti alebo preukázané adekvátne vzdelanie v colnej oblasti. Druhý typ povolenia oprávňuje na uľahčenia v oblasti bezpečnosti a ochrany. Ak žiadateľ splní kritériá na vydanie oboch druhov povolení, dostane jedno kombinované.

Firmy určite poteší informácia, že nová legislatíva prináša oproti predchádzajúcej aj niekoľko výhod naviac. Status schváleného hospodárskeho subjektu umožní jednoduchší prístup k viacerým druhom zjednodušení, z ktorých niektoré druhy môžu získať len držitelia povolenia AEO. Ďalšie zvýhodnenie sa týka financií pri zabezpečení colného dlhu a ostatných platieb.

Momentálne je na Slovensku 78 platných povolení vydaných pre schválené hospodárske subjekty. Zatiaľ zostávajú v platnosti, ale najneskôr do 1.5.2019 budú prehodnotené.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 210 kB; nové okno]

(24. 05. 2016)

Archív noviniek