Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Novinky v elektronickej komunikácii

BRATISLAVA – 10. 10. 2013: Od nového roka čakajú platcov DPH zmeny. S daňovým či colným úradom budú komunikovať už len elektronicky. Finančná správa preto vyzýva podnikateľov, aby si prišli podpísať dohody o elektronickej komunikácii alebo si zriadili zaručený elektronický podpis.

Od 1. januára 2014 sa pre niektorých podnikateľov mení spôsob komunikovania s finančnou správou.

Povinnosť komunikovať len elektronicky budú mať po novom:

  1. všetci tí ktorí sú platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  4. zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Podnikatelia v súčasnosti využívajú tri možnosti elektronickej komunikácie s finančnou správou:

  1. majú uzatvorenú dohodu podľa zákona č. 511/1992,
  2. majú uzatvorenú dohodu podľa zákona č. 563/2009,
  3. sú vlastníkom zaručeného elektronického podpisu.

Po novom budú už mať dve možnosti – buď si zakúpia zaručený elektronický podpis, alebo si môžu prísť bezplatne podpísať dohodu podľa zákona č. 563/2009.

Podnikateľom, ktorý majú uzatvorenú len dohodu o elektronickej komunikácii podľa zákona č. 511/1992, odporúčame prísť si čo najskôr uzatvoriť dohodu podľa novšieho zákona. Dohody podľa zákona z roku 1992 totiž koncom roka prestanú platiť. Finančná správa im oznámenie o vypovedaní zmluvy pošle v nasledujúcich dňoch a to mailom aj písomne.

V prípade, že daňové subjekty majú uzatvorené obe dohody, situácia sa pre nich nemení. Dohoda podľa starého zákona im prestane platiť a budú komunikovať len prostredníctvom dohody uzatvorenej podľa nového zákona, teda č. 563/2009.

Podrobné informácie o spôsobe registrácie a autorizácie daňového subjektu na portál finančnej správy sú uvedené na webovej stránke www.financnasprava.sk/v sekcia daňová – elektronická komunikácia - podmienky využívania AES v bode A) a v bode B) a. a c.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 135 kB]

(10. 10. 2013)

Archív tlačových správ