Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Novinky v zákone o ERP

BRATISLAVA – 25. 10. 2013: Presné pravidlá ako postupovať pri odňatí certifikátu fiskálnej pokladni či efektívnejší boj proti daňovým podvodom v segmente pokladníc. Aj to prináša novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici (ERP), ktorú schválil parlament. Nové pravidlá budú platiť 1. 1. 2014.

Od januára budúceho roku zákon neumožňuje používať na predajných miestach pokladnice bez certifikátu. Reaguje tak na prípad zo septembra tohto roka, kedy certifikačný orgán (EVPU) pristúpil o odňatiu certifikátu u jedného výrobcu. Následne finančná správa informovala listom 1 200 podnikateľov o tom, že pokladniciam, ktoré používajú, bol odobratý certifikát. V takomto prípade bude jednoznačný zákonom stanovený postup. Ak finančná správa doručí podnikateľovi informáciu o zrušení certifikátu akreditovanou osobou, podnikateľ má 30 dní na to, aby pokladňu vymenil za takú, ktorá spĺňa zákonné náležitosti. Následne pôvodnú pokladňu do 3 dní odhlási na daňovom úrade.

Ďalšou zmenou je, že podnikatelia majú mať od nového roka ku každej pokladni komunikačný kábel. Aby bolo možné v prípade potreby (napríklad kontroly finančnej správy) ihneď vyhotoviť intervalovú alebo prehľadovú uzávierku.

Novinkou je aj to, že v každej predajni bude „vzorový“ bloček, aby si zákazník mohol porovnať s tým, ktorý dostal po svojom nákupe. Na bločku majú vyť výrazne vyznačené údaje potrebné pre jeho zaregistrovanie do Národnej bločkovej lotérie: číslo daňového kódu pokladnice, dátum, čas, sumu a ochranný znak „MF“.

Novinky zaviedol zákon aj pri vedení pokladničnej knihy. Od januára je potrebné evidovať niektoré položky:

  • v prípade poškodenia pokladničnej plomby uvedie podnikateľ dátum a čas oznámenia poškodenia alebo chýbanie plomby servisnej organizácii, názov výrobcu, dovozcu, alebo distribútora , ktorému bol vydaný certifikát o tom, že pokladnica spĺňa náležitosti zákona,
  • v prípade, že podnikateľ pozastaví svoju živnosť, v knihe uvedie dátum, kedy sa tak stalo.

Pri ukončení prevádzky pokladnice či pri výmene fiskálnej pamäte pokladnice, je podnikateľ povinný prevziať si od servisnej organizácie dátové médium s údajmi z fiskálnej pamäte. Prevzatie potvrdí svojím podpisom. Dáta s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom vybranej fiskálnej pamäte je potrebné uchovávať 5 rokov.

Podnikatelia nie sú povinní od 1.1. viesť novú knihu pokladnice. Môžu naďalej používať tú, ktorú majú teraz, len je potrebné ručne do nej dopísať záznamy ustanovené novoprijatým zákonom.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 134 kB]

(25. 10. 2013)

Archív tlačových správ