Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Nový portál finančnej správy

Bratislava – 02. 01. 2014: Finančná správa včera spustila nový portál. Je vstupnou bránou pre komunikáciu s podnikateľmi či občanmi a to nie len prostredníctvom live chatu ale tiež na podávanie dokumentov. Len počas dnešného dňa sa na portál prihlásilo viac ako 15 000 unikátnych návštevníkov, ktorý na stránke strávili v priemere takmer 9 minút.

Dnes sme opätovne spustili aj registráciu a autorizáciu subjektov na elektronickú komunikáciu. Registráciu je potrebné vykonať na novom portáli www.financnasprava.sk. Následne je potrebné prísť sa autorizovať na miestne príslušný daňový a colný úrad - ak podnikateľ komunikuje pomocou dohody o elektronickej komunikácii. Ak bude firma komunikovať pomocou zaručeného elektronického podpisu, nie je potrebná návšteva daňového či colného úradu.

Možnosť registrácie dnes (do 15,00 hod) využilo 630 občanov. 66 z nich sa bolo aj na daňovom úrade pre autorizáciu. Okamžite tak môžu začať elektronicky komunikovať.

Od 1. januára 2014 musia elektronicky komunikovať:

  1. všetci, ktorí sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty,
  2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  4. zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Elektronická komunikácia je od januára povinná s každým správcom dane. Teda s daňovým aj s colným úradom.

Pre daňovníkov sme pripravili aj niekoľko pomôcok, ktoré im môžu zjednodušiť plnenie daňových povinností. Jednou z nich je aj daňový kalendár. Je k dispozícii na novom portáli v časti "Daňový kalendár".

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 132 kB]

(02. 01. 2014)

Archív tlačových správ