Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Nový zoznam na portáli finančnej správy

BRATISLAVA – 09. 03. 2016: Finančná správa zverejnila na portáli nový zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorý súvisí s osobitnou úpravou uplatňovania dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.

Zákon od januára umožňuje uplatňovať osobitnú úpravu na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby v zákone o dani z pridanej hodnoty. Zoznam podnikateľov, ktorý sa tieto ustanovenia zákona rozhodli využiť a oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby zverejňujeme na portáli finančnej správy - Informačné zoznamy.

Režim osobitnej úpravy sa môžu rozhodnúť uplatňovať tí platitelia dane, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v zákone o DPH. Osobitnú úpravu je možné uplatňovať len od prvého dňa zdaňovacieho obdobia. Začatie uplatňovania osobitnej úpravy platiteľ dane písomne oznámi daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom začal uplatňovať osobitnú úpravu. Daňová povinnosť platiteľovi dane vznikne až prijatím platby od svojich odberateľov. Zároveň si platiteľ dane bude uplatňovať odpočítanie dane po zaplatení protihodnoty plnenia svojmu dodávateľovi.

Uvedený zoznam má informatívny charakter a pre vznik daňovej povinnosti a pre odpočítanie dane je rozhodujúci údaj na faktúre, t. z. uvedenie/neuvedenie slovnej informácie „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Ak platiteľ dane takú slovnú informáciu na faktúre neuvedie, daňová povinnosť vznikne podľa bežných pravidiel.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 120 kB; nové okno]

(09. 03. 2016)

Archív tlačových správ